‘- Vi er godt i gang

– Vi har nå kommet i gang ved barnas Stasjon i Mandal, og ser at det gode arbeidet som Barnas Stasjon i Kristiansand har lagt ned gjennom mange år har stor praktisk betydning for oss i hverdagen.

Av Ivar Eidsaa

Georg Kayser som leder Barnas Stasjon Mandal forteller at dagene fylles opp.

– Gjennom startfasen har vi hatt mye fokus på å etablere relasjon til Mandal kommune, barnevernstjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere, forteller han.

– Vi erfarer at det gode ryktet som Barnas Stasjon i Kristiansand har opparbeidet seg, har hatt mye å si for arbeidet vårt i starten. Flere vet hva Barnas Stasjon står for, og det har vært fint, sier Kayser.

Han forteller at Barnas Stasjon dekker et behov som andre kommunale og fylkeskommunale tilbud ikke dekker.

– Vi erfarer at det gode ryktet som Barnas Stasjon i Kristiansand har opparbeidet seg, har hatt mye å si for arbeidet vårt i starten. Flere vet hva Barnas Stasjon står for, og det har vært fint, sier Georg Kayser.

Utvikle gode tilbud

– Vi har en unik mulighet til å skape trygge relasjoner, og bruke god tid sammen med brukerne, viktig i seg selv, fremholder han.

– For oss gjelder det å utvikle et tilbud som dekker de behovene som er typiske for sårbare familier i vårt område. Vi vet at det er mange familier i den nye storkommunen som kan ha behov for nettopp det som Barnas Stasjon tilbyr.

– Vi har i løpet av høsten stadig flere familier som har benyttet seg av våre tilbud, og de fremstår som ganske forskjellige i forhold til barnas alder og foreldrenes livssituasjon.

Flere samlinger

– Vi har både enslige foreldre, og familier hvor begge foreldrene er med, og barna er i aldersgruppen 0-12 år, opplyser Kayser. Brukerne er så langt stort sett hjemmehørende i Mandal og Lindesnes.

Det gjennomføres også flere middagssamlinger gjennom uken, samt ulike gruppetilbud.

– Som en av foreldrene sa det, «det er godt å komme et sted hvor vi kan senke skuldrene og være oss selv», sier han.

– Vi har også brukt noe av tiden på å kartlegge de behovene som brukerne har, for å se hva vi kan bidra med, ettersom tilbudet vi gir er en del av oppfølgingstilbudet som brukerne har behov for, sier han.

Staben er styrket

Georg Kayser var eneste ansatte i starten. Da arbeidet økte i omfang, var det behov for å styrke staben. Nina Cecilie Nepstad ble følgelig ansatt som miljøterapeut i en 50 prosent stilling.

– Vi håper å kunne bidra med hjelp og oppfølging til mange, og er innstilt på å utvide tilbudene og staben etter hvert som flere familier benytter seg av stasjonen, sier Georg Kayser.