Nina – ny miljøterapeut hos Barnas Stasjon Mandal

– Da muligheten dukket opp, var jeg ikke sen med å søke. Det sier Nina Cecilie Nepstad som er ansatt som miljøterapeut hos Barnas Stasjon Mandal.

Av Ivar Eidsaa

– Jeg jobbet tidligere i barnevernet, og Barnas Stasjon har et svært godt rykte i fagmiljøene. Så da stillingen ble lyst ut, var jeg rask med å søke, smiler Nina Cecilie.

– Det var fint å se entusiasmen som stab og ansatte viste da de fortalte om Barnas Stasjon og arbeidet som gjøres. Det er jo en slik plass man ønsker å jobbe, sier hun.

Hun forteller at inntrykket hun hadde av Barnas Stasjon, viste seg å stemme.

Positive reaksjoner

– Barnas Stasjon dekker et behov som andre tilbud i kommunen og hjelpeapparatet for øvrig ikke dekker. Som ansatt i barnevernet tenkte jeg mang en gang at jeg skulle ønske jeg kunne gjøre mer for de familiene jeg var i kontakt med. Det kan jeg nå. Det er noe helhetlig over det tilbudet som Barnas Stasjon gir og det som gjøres, skjer med god faglig tyngde. Også det var noe som veide tungt, sier hun.

Nina Cecilie Nepstad har fått mange positive reaksjoner på at hun har begynt hos Barnas Stasjon Mandal.

– Jeg har fått mange lykkeønskninger, og flere har sagt at vi må si ifra når arbeidet vokser og det er behov for å lyse ut nye stillinger, da disse ønsker å søke. Det er jo et kvalitetsstempel i seg selv, sier hun.

– Barnas Stasjon dekker et behov som andre tilbud i kommunen og hjelpeapparatet for øvrig ikke dekker, sier Nina Cecilie Nepstad.

Allsidig erfaringsbakgrunn

Nina Cecilie Nepstad kan se tilbake på en allsidig erfaringsbakgrunn. Hun har arbeidet i barnevernet i noen år, og har også vært enhetsleder i en barnehage. Hun har tiltrådt i en 50 prosents stilling som miljøterapeut hos Barnas Stasjon Mandal, og arbeider i tillegg som pastor i Zion Konsmo sammen med ektefellen Christian Nepstad.

Hun er opprinnelig fra Kolbotn utenfor Oslo og familien har de siste 13 årene vært bosatt på Sørlandet.