Oppslutningen er stor, og den øker

Jarle Buseth, bransjesjef camping i NHO Reiseliv, sier seg glad over den store oppslutningen fra camping- og feriesentre i Norge om å bidra inn mot Blå Kors ferier som takket være samarbeidet kan gi et ferietilbud til dem som av ulike årsaker sjelden eller aldri har anledning til å finansiere en ferie selv.

Av Ivar Eidsaa

– Tidligere i år var det en lang rekke nye camping- og feriesentre landet over som valgte å donere gratis overnattingsdøgn som Blå Kors ferier fordeler til noen av de mange som sjelden eller aldri har mulighet for å reise på en ferie for seg og sine, forteller Jarle Buseth i NHO Reiseliv.

12 camping- og feriesentre på Sørlandet og i Telemark har i fem år har vært med i samarbeidet Camping Sørlandet, hvor man donerer flere hundre overnattingsdøgn til Blå Kors ferier. I år kom det 13 nye bidragsytere. Dette tiltaket som har fått navnet Hjerterom, har vakt oppsikt innad i bransjen.

Dialog

Erik Moen fra Hamre Familiecamping som var den som i sin tid tok initiativet til Camping Sørlandet og Hjerterom, og Lloyd Tryland fra Kristiansand Feriesenter og Camping Sørlandet, innledet i fjor en dialog med NHO Reiseliv, for å kunne presentere samarbeidet for de bedriftene som er medlemmer i NHO Reiseliv.

Gleden var derfor stor da invitasjonen kom om å delta under den siste reiselivskonferansen i regi av NHO Reiseliv. Der ble arbeidet presentert, og mange nye camping- og feriesentre valgte å bli med i ordningen.

13 nye ble med

– 13 nye camping- og feriesentre ønsket å inngå et samarbeid, og enda noen til sa seg svært interesserte. Dette betød at vi kunne doble tilbudet. Samlet fikk vi over fire tusen gjestedøgn totalt, med de som har vært med tidligere, og de nye som er kommet til, fremholder Synnøve Roland.

De nye camping- og feriesentrene som da kom til, er hjemmehørende fra Bodø i nord og sørover. Noen av dem er å finne på Østlandet, andre på Vestlandet.

– Ettersom så mange av dem som er med i Hjerterom allerede er hjemmehørende i Telemark og på Sørlandet, fikk vi nå samarbeidspartnere stort sett over hele landet, sier Roland.

Bidrar betydelig

– Vi ønsker å invitere med Hjerterom, Camping Sørlandet og Blå Kors ferier også til den neste reiselivskonferansen som finner sted 17.-19. mars, bekrefter Jarle Buseth.

– Det er fantastisk at så mange drivere velger å stille opp for å bidra med gratis overnattingsdøgn i en uke. Hvis man beregner hva dette summerer seg til i samlede driftsinntekter, er det et betydelig beløp som deltakerne bidrar med, sier Buseth.

– Og flere nye kommer til, forklarer han.

Faktum er at flere av deltakerne under forrige reiselivskonferanse sa de ønsket å bli med, men da konferansen kom for tett opp mot den nye feriesesongen, hadde ikke disse kapasitet til å delta til årets sommersesong.

– Disse blir med til sesongen 2020, og jeg vet at det i tillegg er enda flere som har signalisert at de ønsker å bidra, sier Buseth.

Jarle Buseth, bransjesjef camping i NHO Reiseliv.

Mye giverglede

– Det er stort hjerte og mye giverglede blant disse som har latt seg imponere av det fantastiske tilbudet som Blå Kors ferier gir til så mange, legger han til.

– Flere av tilbakemeldingene går på at driverne synes det gir så mye tilbake, både til dem som får et ferieopphold, og også innad i egen bedrift. Det er fint å kjenne at man kan bidra og gjøre en forskjell for dem som virkelig trenger det, sier han.

– Jeg er svært imponert over hva Blå Kors ferier har fått til, hvor stor interessen er, og hvor godt organisert og tilrettelagt det hele fremstår, sier Jarle Buseth.