Tidgiverkalenderen 11. desember

Kirsten Lervik har vært med i Blå Kors-arbeidet siden hun var barn, og det er spesielt det rause menneskesynet i møte med mennesker som av ulike årsaker har kjent på livet, som er mye av årsaken til at hun var har vært så aktiv i så mange år.

Kirsten Lervik er nærmest blitt født inn i Blå Kors. Faren hennes arbeidet først som arbeidsleder og senere som bestyrer på Lolandsheimen i Vennesla.

Senere engasjerte hun seg i kvinneutvalget. Gjennom utlodninger og basarer skaffet kvinnene i Blå Kors Kristiansand de nødvendige midlene som skulle til for å sende kvinner og deres barn til Skjærgårdsheimen på Flekkerøy. Tilbudet var helt nytt og enestående i norsk sammenheng, og mange familier som virkelig trengte det, har gjennom årenes løp fått et ferieopphold med gode ferieminner og opplevelser som resultat. Det er dette arbeidet som i dag videreføres gjennom Blå Kors ferier

En enorm utvikling

I dag sitter hun som styremedlem i hovedstyret for Blå Kors Kristiansand.

– De siste årene har utviklingen vært enorm. Nye virksomheter er kommet til, og svært mange flere mennesker får nå hjelp og oppfølging, sier Lervik, og berømmer ledelsen og de ulike virksomhetslederne for vel utført arbeid.

Blå Kors har i Kristiansand i flere år invitert til frokost søndag morgen. Også her er Kirsten Lervik aktivt med, noe hun har vært i en årrekke.

Ensomhet og utenforskap

– Det er veldig fint å være med på søndagsfrokosten. Dette er et tilbud hvem som helst kan komme å få en matbit i hyggelige omgivelser. Tilbudet ble startet opp for over 25 år siden, først og fremst for å gi «gadas jenter og gutter» et godt måltid mat, og sosialt samvær, forteller Kirsten Lervik.

– Noe av det som slår en, er at selv om velstanden vår har økt, så er det mange som kjenner på ensomhet og utenforskap. Det er derfor så viktig å skape gode sosiale møteplasser som kan favne bredt. Det fine med Blå Kors er at det er en plass for alle, uansett bakgrunn og livssituasjon, sier hun.

– Jeg har fått mye tilbake for å være med i arbeidet. Det har ikke vært noe offer å være med, kun en glede over å få anledning til å bidra. I Blå Kors kan alle være ærlige om livet, og det er veldig meningsfylt å være del av et fellesskap som har visjonen om å gå omkring, gjøre vel og hjelpe andre, som utgangspunkt, sier Kirsten Lervik.