Tidgiverkalenderen 12. desember

– Som Tidgiver har jeg fått mange sterke aha-opplevelser. Det forteller Bjørn Åstveit.

Bjørn Åstveit er en av mange som gjør en viktig innsats i det stille, og som Tidgiver har han vært aktiv i mange, mange år.

– Jeg har vært Tidgiver i 12 år, og da tiden var inne til å engasjere seg i andre sammenhenger, falt valget på Blå Kors. Jeg hadde hørt mye bra om det arbeidet Blå Kors driver i Kristiansand, og tok kontakt for å se om det var oppgaver som kunne passe, forteller han.

Det var det! Bjørn Åstveit ble med i gruppen som med jevne mellomrom møter opp på bokollektivet i Bispegra for å lage middag til beboerne der, og der har han vært aktiv i halvannet år.

Lager middag

Møtet med Blå Kors beskriver han som utelukkende positivt. Åstveit har i mange år drevet sitt eget firma, Headhunter Åstveit AS, og ønsket å jobbe aktivt med mennesker.

– Vi lager middag for beboerne og det er godt både å gjøre noe praktisk og å være sammen med dem som bor her. Det som er viktig, er å samle gode opplevelser, og her samler jeg gode opplevelser i bøtter og spann, sier Åstveit.

– Gjennom mange år som Tidgiver har jeg møtt mange ulike skjebner, og har sett at livet ikke er enkelt, og at for mange er livet ikke så lett. De mange opplevelsene jeg har fått i møte med dem som bor her, har vært med på å sette perspektiv på det livet jeg lever selv, sier han.

Sterke a-ha-opplevelser

– Jeg har fått mange sterke aha-opplevelser underveis. Det er ikke alle som er født med en sølvskje i munnen, og det som er viktig å understreke er at det ikke er deres feil. Noen er bare født inn i et liv som kan være svært urettferdig.

– Når du hører hva mange er gått igjennom som barn, er det bare noen historier som er helt forferdelige. Blå Kors har et slagord som heter at «en oppvekst varer livet ut», og det viser seg å stemme, sier han.

– Kan jeg bidra til å utgjøre en forskjell, så er det fint, sier han videre.

Gir noe tilbake

Han har også en klar oppfordring til andre om det å gi av sin tid:

– Bruk tiden på å gjøre noe for andre, gjerne i Blå Kors da behovene er store. Å bruke tid på noe så meningsfylt, gir noe tilbake til livet jeg selv lever. Det er rett og slett bare utrolig bra å være med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand.

– Alle kan bidra, med det man har lyst til og har anlegg for, og man bestemmer selv hvor ofte og hvor mye man vil være med, sier Åstveit.

Bjørn Åstveit er i en alder hvor mange av vennene enten begynner å nærme seg pensjonistalder, eller at de allerede er blitt det. Han har derfor tatt grep for å sikre at flere av dem kan gjøre en innsats.

– Jeg og en kamerat har etablert det vi kaller SFO 60 år pluss, hvor vi vil presentere arbeidet som Blå Kors gjør, for å oppfordre venner og kjente til å bli tidgivere.

Det er viktig at man som pensjonist ikke setter seg til, men engasjerer seg, fordi det er så viktig og gir så mye tilbake.