Oddersjaa og Blå Kors Kristiansand fikk 50.000

– Disse pengene kommer godt med. Nå kan vi på en god måte fortsette arbeidet med å anlegge nye og vedlikeholde eksisterende løyper. Det sa en godt fornøyd leder Nils Stray etter at Oddersjaa og Blå Kors torsdag mottok 50.000 kroner fra Lykkeskillingen til Spareskillingsbanken.

Av Ivar Eidsaa

I desember deler Skillingsfondet ut 800.000 kroner gjennom Lykkeskillingen. Disse pengene blir fordelt på fem vinnere som får 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 eller 300.000. Pengene går til fem lag, foreninger eller humanitære initiativ som gjør Kristiansand til et bedre sted å bo.

En jury plukker ut fem Lykkeskillingen-finalister. Disse finalistene har publikum kunnet stemme på og den finalisten som får flest stemmer får 300000, den som får færrest stemmer får 50.000, og alle fem finalistene er sikret penger.

– Oddersjaa og Blå Kors er gått sammen om å lære unge og voksne opp i klassiske norske idretter som skisport, orientering og å dra på tur. Vi vil aktivisere tidligere rusmisbrukere og bidra til at utsatte familier får mulighet til et aktivt idretts- og turliv. Sammen ønsker vi å skape noe nytt for hele byen, sier Nils Stray.

– Vi er en god gjeng fra Steg for steg som hver mandag kommer sammen for å vedlikeholde løypenettet i Kristiansandsmarka, samt å anlegge nye løyper. Trivselsfaktoren er høy, sier Olaf Messen fra Steg for steg hos Blå Kors Kristiansand.