Tidgiverkalenderen 17. desember

Fredrik Dahl forteller at han som Tidgiver har fått mange sterke møter med mennesker i en svært sårbar og utsatt livssituasjon.

– Det som slår en i møte med mennesker som virkelig har fått kjenne på livet, er at det ofte er snakk om flotte personligheter som dessverre har hatt en barndom eller gjort erfaringer som har bidradd til at de er kommet skjevt ut, sier Fredrik Dahl.

Han er en av dem som har engasjert seg mye som Tidgiver i Blå Kors Kristiansand. Han er med i Blå Kors-teamet som jevnlig gjør et arbeid for beboerne ved Liane bofellesskap på Strømme i Randesund, et tilbud for mennesker med store utfordringer med rus og psykiatri.

Ivaretar de aller svakeste

– Liane bofellesskap er et flott tilbud som Kristiansand kommune har etablert med stort rom for toleranse og ivaretakelse av de aller svakeste, dem som ikke ville hatt noe annet tilbud, på en god og verdig måte, forteller Fredrik Dahll.

– Dette er mennesker som bor i egne leiligheter i et bofellesskap, og som antakelig ville ha levd på gaten og ikke overlevd, uten dette tilbudet.

Vafler og kaffe

Sammen med Espen Berge og Christina Loland som også er tidgivere i Blå Kors Kristiansand, kommer Dahl jevnlig for å stelle til for beboerne. Det stekes vafler og serveres kaffe, og man legger vekt på å være tilgjengelig for beboerne for dem som har behov for en prat, en håndsrekning, eller sosial omgang.

Fredrik Dahl var også med som Tidgiver på Sosial lærdagskveld i regi av Steg for steg da dette tilbudet var oppe og gikk, og er i tillegg med som tidgiver ved Jegersberg rehabilitering- og kompetansesenter.

Er tilgjengelig for beboerne

– Der er jeg tilgjengelig for beboerne når de har behov for min kompetanse, sier Dahl, som er utdannet jurist, og som til daglig arbeider med helse- og sosialrettede saker hos fylkesmannen.

– På Jegersberg rehabilitering- og kompetansesenter hjelper jeg beboerne med å finne frem i et komplisert system. Mange av dem har kommet langt i rehabiliteringen, og trenger hjelp til å ta tak i og rydde i noe av det de har dradd med seg fra tidligere, sier han.

Fredrik Dahl har i over 40 år arbeidet med mennesker som har store utfordringer i livene sine, tidligere i Kristiansand kommune, og nå altså hos fylkesmannen.

Han har også arbeidet innen psykiatrien.

Mange sterke møter

Han forteller om mange sterke møter.

– For meg har det vært veldig givende og verdifullt å treffe mennesker som til tross for de store utfordringene mange har i livet, fremstår med flotte personligheter som kan være gjemt bak en veldig krevende livssituasjon, fremholder Dahl.

– Ofte er det arven fra barndommen som tar dem igjen, som innhenter dem. De kan ha manglet en god oppbakking fra trygge voksne i oppveksten, eller så kan det av og til være slik livet fremstår, at det er tilfeldigheter som gjør at man havner i vanskelige og krevende livssituasjoner. Vi må aldri glemme at mange har et utgangspunkt som gjør at livet kan være svært vanskelig og krevende for dem det gjelder.

Et flott verdigrunnlag

Han beskriver sitt møte med Blå Kors Kristiansand som utelukkende positivt.

– Verdigrunnlaget som Blå Kors Kristiansand har tuftet arbeidet sitt på, er flott. Det ivaretar dem som har behov, i et samfunn hvor fokuset er materialisme, perfeksjonisme og vellykkethet. Blå Kors hjelper mennesker som trenger det, med å være en motvekt mot dette, og gjør at mange har lyst til å hjelpe til og å gjøre en innsats, sier Dahl.

Man skulle tro at det å møte mennesker i sårbare og krevende livssituasjoner slik Dahl har gjort i over 40 år, ville ha medført at engasjementet for andre, ville dabbet av, og at ønsket om å hjelpe ville ha blitt noe fragmentert. Slik er det ikke for Fredrik Dahl.

Får mer igjen enn han gir

– Jeg har vært heldig i livet, både med helse, jobb og barn. Å være i en slik gruppe er ikke alle forunt, og er dermed motivasjon god nok til å bidra. Det er fint å treffe mennesker og komme litt bak fasaden og å kunne være et medmenneske i forhold til det den enkelte strever med.

– Jeg får mye mer igjen enn det jeg gir, det er banalt kanskje å si det slik, men det er det som er realiteten, sier Dahl, som varmt oppfordrer andre som ikke er med og gir av sin tid, til å bli nettopp det.

– Jeg er ikke med for å kjøpe meg en avlat, men fordi jeg treffer mange flotte mennesker, Tidgivere som i utgangspunktet er positive og som stiller opp for andre. Blå Kors er flinke til å ivareta oss Tidgivere.