Tidgiverkalenderen 18. desember

– Gjennom Blå Kors har jeg fått mulighet til å etablere et rusfritt liv. Nå studerer jeg for å bli sykepleier.

Det var tidlig i 2017 at Hogne Tørre var i kontakt med Blå Kors Kristiansand første gang. To kamerater av Hogne anbefalte ham på det varmeste å ta kontakt med arbeidet som Blå Kors drev i Kristiansand, da de begge hadde fått god hjelp til å etablere et liv fritt for rus, etter endt rusbehandling.

– I 2016 var jeg deltaker på Helaften, et flott arrangement som betød mye, sier Hogne, som deretter tok kontakt med virksomhetsleder Camilla Rasch i Posebyen Frivilligsentral, og dermed var Hogne i gang med gode aktiviteter.

Gav mersmak

Han ble raskt med i riggegruppen som er i gang i Aquarama i forbindelse med hjemmekampene til Vipers. Han ble våre 2017 også med i Sammen på sykkel (Sykkelpilotene) som det den gang het, hvor en gjeng på faste ukedager tar med beboere på omsorgssentre i Kristiansand, til en sykkeltur rundt i byen.

Det gav i følge Hogne mersmak å være med, så han takket likegodt ja til også å delta som tidgiver på BlåMarked og Helaften 2018.

Å leve et rusfritt liv

– Det var stas å bli med i riggegruppen i Vipers, og så bra å bli med i et rusfritt miljø, sier Hogne. Han gjorde en super jobb, og fikk etter forholdsvis kort tid ansvaret for riggegruppa.

– Den viktigste lærdommen jeg har fått, er at du etter endt rusbehandling må omstille deg for å kunne klare å leve et rusfritt liv i et nytt miljø og med nye venner, rett og slett for å klare å få etablert et vanlig liv uten rus, forklarer han.

– Det var gøy å holde på med mange aktiviteter, men det ble faktisk rett og slett for mye. Jeg ble litt stresset av å være med på så mye. Jeg måtte lære meg å si nei til noe for å kunne ha overskudd til andre ting også, forteller han.

– Ble godtatt for den jeg er

– Det fine med å være med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand, er å kjenne at jeg ble godtatt for den jeg var, sier han.

Hogne har fagbrev som baker og har også arbeidet som kokk. Men det gav ham lite tilbake, han ønsket heller å skulle jobbe med mennesker. Han ble derfor med i Steg for steg, fikk praksisplass ved Søgne omsorgssenter, noe som har endt med at han har fått fast jobb ut året, og håper alt legger seg til rette slik at han kan fortsette på samme måte når nye Kristiansand er oppe og går fra og med 1. januar.

Parallelt med dette har han tatt opp igjen fag som privatist.

– Jeg var spent før jeg begynte. Tidligere trivdes jeg ikke på skolen, sier han.

Det har imidlertid fungert meget bra å ta opp fag som privatist. Hogne fikk solide karakterer og kjente også på en stor mestringsfølelse.

– Har gitt meg et nytt syn på livet

– Det å komme til Blå Kors, være med på det jeg har vært med på, få praksis og ta opp igjen fag, betyr jo også at jeg har noe å sette på CV ‘en, smiler han.

Han sier videre han har fått svært mye tilbake for å være med.

– Å se takknemligheten fra dem jeg møter, er noe helt spesielt, opplevelsen av å tilhøre en gruppe og et miljø har vært av stor betydning, sier han.

Hogne har også en klar oppfordring til andre om å det å gi av sin tid:

– Alle har noe å bidra med. Med en rusbakgrunn er det viktig å være en del av et miljø hvor den vanlige mann og kvinne i gata kan være med. Deltakelsen i Blå Kors har gitt meg et nytt syn på livet. Det er fint å se engasjementet som er rundt Blå Kors-arbeidet og hva det betyr for den enkelte som nyter godt av den hjelpen som ansatte og ikke minst tidgiverne i Blå Kors kan gi. Det er utrolig hva man kan få til når frivillige er med på laget, sier Hogne Tørre.