Tidgiverkalenderen 22. desember

– Det er svært meningsfylt å være med. Det sier Nina Karstensen som er Tidgiver i Tandem, et oppfølgingstilbud for personer i rus, for å gi utsatte grupper hjelp på en ny måte.

– Jeg har i 22 år jobbet offshore, og har følgelig perioder med en del fri, og ønsket å bruke fritiden på å hjelpe andre som har behov for det, forteller Nina Karstensen.

Hun så en annonse der Posebyen Frivilligsentral hos Blå Kors Kristiansand søkte etter flere som kunne gi av sin tid. Nina tok kontakt og sammen med virksomhetsleder Camilla Rasch var Nina ikke i tvil om hva hun ønsket å engasjere seg i.

Et oppfølgingstilbud

– Jeg har tidligere arbeidet mye i hjembyen Stavanger med rusmisbrukere, og da det viste seg at det var behov for Tidgivere inn mot Tandem-prosjektet, ble det naturlig å begynne der, sier hun.

– Vi er en fem-seks personer fra Blå Kors som jevnlig kommer for å være sammen med de 30 brukerne som Tandem-prosjektet omfatter. Vi steker vafler, koker kaffe og har sosialt samvær, forklarer hun.

Tandem er et oppfølgingstilbud som Kristiansand kommune har opprettet, som har fokus på å jobbe oppsøkende der brukerne er. Det handler ikke om å bli kvitt symptomer, men om å være til stede slik at brukerne kan få et meningsfullt liv. Gjennom Tandem-prosjektet samarbeider kommunen og Sørlandet Sykehus for å gi utsatte grupper hjelp på en ny måte.

Er en utsatt gruppe

Tandem har fokus på relasjoner, fleksibilitet, tilgjengelighet og har en traumebevisst tilnærming. Tandem gir hjelp til dem med store hjelpebehov innen rus og psykiske lidelser, de som ikke har fått hjelp av det kommunale FACT-teamet, de som har behov for hjelp både fra 1. og 2. linjetjenesten, de som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp av det øvrige hjelpeapparatet og dem som er oppgitt av andre i hjelpeapparatet.

– Det er snakk om en utsatt gruppe. Mange av dem har hatt en svært krevende barndom- og ungdomstid, og har følgelig opplevd mye vondt i livet, sier Karstensen.

Gode og ekte øyeblikk

– Selv om det er mange sterke og vonde skjebner, opplever vi også mange gode og ekte øyeblikk. Dette er utrolig flotte mennesker. De utfordringene de har hatt i livet, gjør at de i starten er sky, litt generte og tilbakeholdne, og det er ikke så rart, fordi tilliten de opp igjennom har vist andre, ofte er blitt misbrukt. Men etter hvert som de blir trygge på nye, så blir det mange gode og ekte møter, sier hun.

Tidgiverne fra Blå Kors Kristiansand kommer hver tirsdag, og er sammen med brukerne i flere timer hver gang.

Verdifullt å være med

– Det er populært med vafler. De går virkelig unna, smiler Karstensen.

– Forrige gang vi var på Tandem stekte jeg vafler i ett sett i nærmere to og en halv time.

Hun sier videre det gir mye tilbake å være med å gi av sin tid.

– Jeg skulle ønske flere ble med, fordi det er så verdifullt, for dem som man gjør noe for, og også for en selv. Blå Kors-arbeidet i Kristiansand favner bredt og det er følgelig lett å finne oppgaver som passer de evner, anlegg og interesser man har. I Blå Kors kommer man som man er, og er den man er, og man bidrar når man kan og det passer.