Tidgiverkalenderen 23. desember

Da Elin Angell-Mørch ble pensjonist ønsket å hun å gi av sin tid for å hjelpe andre. Elin er i dag med som tidgiver i Steg for steg, et tilbud som tar sikte på å hjelpe mennesker tilbake til et «vanlig liv».

Etter over 20 år i NAV, hvor hun i flere år arbeidet i oppfølgingstjenesten, hadde hun sett litt av det arbeidet som Blå Kors gjør i Kristiansand, og hun likte det hun fikk se.

– Det handler om måten Blå Kors arbeider på, og respekten og omtanken man har for den enkelte. Det hele er bare så inkluderende, sier hun.

Å gi hverdagskompetanse

Gjennom jobben i NAV hadde hun sett hvordan Steg for steg fungerer og tilbudet som gis der.

Steg for steg er et overgangstilbud for mennesker med avhengighetsproblematikk og et ønske om et «vanlig liv». Tilbudet er tilgjengelig for deltakeren før, under og etter behandling eller soning. Steg for steg er også for mennesker som på egenhånd har klart å komme ut av avhengighet.

Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Steg for steg handler om å gi hverdagskompetanse, praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv».

Et viktig verktøy

Tidgivere er et svært viktigste verktøy og virkemiddel for at deltakerne skal oppnå sine mål. Tidgivere er frivillige, vanlige folk med ulik bakgrunn og kompetanse, som matches opp mot deltakerens behov, mål og interesser. De er like forskjellige som deltakerne. Deres rolle er å støtte deltakeren i avtalte oppgaver og aktiviteter.

Fordi behovene er allsidige, er aktivitetene allsidige.

– Jeg hadde jo en kompetanse fra NAV som kunne komme til nytte i arbeidet og det ble til at jeg ble med som tidgiver i Steg for steg og Småjobbsentralen som ligger inn under Steg for steg, sier hun.

Raushet og omsorg

Som Tidgiver er hun blitt med på mye som hun aldri trodde hun skulle bli med på.

– Så jeg har vært gartner, vært i Skateparken, har deltatt inn mot Barnas Stasjon og ellers bidradd med smått og stort hvor det har vært behov, smiler hun.

Hun jobber tett med Olaf Theodor Messel.

– Det har vært fantastisk å jobbe sammen med Olaf, sier hun.

Hun berømmer Blå Kors Kristiansand for hvordan hun er blitt tatt imot og ivaretatt underveis.

– Det er fint å jobbe i et team som kan bidra til å gjøre noe bra for andre, som kan glede andre, sier hun.

Hun berømmer også holdningen Blå Kors har til dem som omfattes av det arbeidet som gjøres.

– Blå Kors møter mennesker der mennesker er, hvor de kan komme som de er. Jeg bøyer meg i støvet over å se hva Steg for steg har betydd for dem som er med. Det henger sammen med den rausheten og omsorgen som de møter enkeltmennesker med. I Blå Kors møter man en hel særegen varme, også som Tidgiver, sier hun.

– Bli med!

Hun oppfordrer derfor andre som ikke er med og gir av sin tid til å gjøre nettopp det.

– Jeg oppfordrer stadig vekk venner og bekjente som har gått av som pensjonist om å engasjere seg. Man får rett og slett et rikere liv av å være med. Gjennom arbeidet som Tidgiver har jeg fått utfordringer på egne holdninger og verdier og som gjør at en kan ta nye skritt selv, og ikke minst: Det å jobbe sammen i et team for å nå et felles godt mål, er spesielt flott, sier Elin Angell-Møvik.