‘- Nå går vi videre – sammen!

– Arbeidet har vokst betydelig. Vi har tilbudt gratis samtalehjelp til flere tusen barn og unge. City Changers fusjonerer med Blå Kors for å kunne gi et bedre tilbud til dem som trenger det. Den største forandringen utad, er at navnet endres. City Changers heter nå Ungprat.no.

Av Ivar Eidsaa

– Når det først var aktuelt å la stafettpinnen gå videre, var det naturlig for oss å kontakte Blå Kors, sier Else Marie Pettersen, gründer og frivillighetskoordinator i City Changers.

City Changes ble etablert i Kristiansand i 2016, som et nytt og gratis samtaletilbud for barn og unge i Kristiansands-regionen. Noen ildsjeler, leger, sykepleiere og med helsefaglig bakgrunn ønsket å stille sin fritid til rådighet slik at ungdom som sliter kunne få mulighet til å snakke med en trygg voksenperson.

Stor kapasitet

– Vi så at det var altfor mange ungdommer som slet, og de fikk ikke profesjonelt hjelp. Vi ville etablere et nettverk med proffe folk som hadde bakgrunn fra arbeid med ungdom og som kunne hjelpe fort, gratis og med kompetanse, sier Pettersen.

På kort tid bygget City Changers opp en stor kapasitet. På det meste var det over 60 frivillige helseansatte som ønsket å bidra. Behovet for å styrke organisasjonen var stort.

– Vi trengte en daglig leder, og kom i kontakt med Audun Rensel. Audun var et oppkomme. Han var flink med ungdom, var musikalsk, han kunne noe om jus, om økonomi og noe om ledelse, sier Pettersen.

Else Marie Pettersen var initiativtaker til City Changers og Audun Rensel ble tilbudets første daglige leder.

Mange donasjoner

Den gangen var det meste drevet på frivillig basis. City Changers hadde ikke økonomi til å ansette Rensel. I alle fora hvor Pettersen var aktiv, fortalte hun om City Changers. Mange lot seg engasjere, så da en privatperson valgte å donere 250.000 kroner til arbeidet, var City Changers et solid skritt videre.

Så om ikke det var nok, var det to kvinner som tok kontakt i etterkant av at City Changers hadde vært rundt hos idrettsklubber for å informere om tilbudet de ville etablere.

Det var blott uvirkelig da disse to ønsket å donere en stor sum til sammen. Atter andre kom til og gjorde det samme. Stor giverglede fra flere gjorde at Audun Rensel kunne ansettes som daglig leder.

Over 5.000 samtaler

Et eget styre med Per Kristian Nygård som leder kom på plass, en mann med lang fartstid i politiet og nå i Kristiansand kommune. Ole Hortemo, også han med lang erfaring som politi, takket ja til å bli nestleder.

– Vi håpet at vi første året kunne hjelpe 50 ungdommer. Det gikk ikke slik, smiler Pettersen. Det første året hadde 2.040 ungdommer tatt kontakt! Siden har vi hatt kontakt med like mange hvert eneste år, til sammen over 5.000, sier Pettersen.

Ved å sende en melding til et SMS-nummer, kunne ungdommene som sliter får kontakt med en voksenperson.

– Vi hadde delt oss inn i grupper på ti og ti personer. Når en ungdom henvendte seg til oss, ble den første kontaktet. Var det ingen der som hadde anledning, gikk henvendelsen videre til neste gruppe. Av alle de tusenvis med henvendelser vi har fått på disse tre årene vi har holdt på, var det bare to ganger det tok mer enn ti minutter før ungdommen fikk svar, forteller Else Marie Pettersen.

Mange utfordringer

Ungdommene som tok kontakt kunne selv velge om de ville møtes på en kafe, tekste, chatte eller snakke over telefon. Samtalene har vært forebyggende i forhold til stress, angst og depresjon. Det har også vært flere eksempler på at samtalene kan bidra til å forebygge ensomhet, radikalisering og utenforskap.

Det ungdommene sliter med er press om å gjøre det bra på skolen, ta seg bra ut og å ha en fin kropp og press om å ha mange følgere og likes på sosiale medier, samt bekymringer omkring livet, følelsen av at det meste er et slit, ensomhet, håpløshet med tanke på fremtiden, følelsen av å være ulykkelig, trist eller deprimert og søvnproblemer.

Ønsket å inngå samarbeid

Pettersen forteller man så at behovet for et godt samtaletilbud økte i takt med at flere ungdommer sliter med psykiske vansker.

– I takt med den økte pågangen, så vi at vi trengte å inngå et samarbeid med andre. Det valget ble ikke vanskelig. Da vi i City Changers for en tid tilbake var i samtale med noen kommunale avdelingsledere i Kristiansand, var det flere av dem som sa: «Vi har en bauta i byen som gjør så mye for barn og unge. Det ser ut som om de kan overta det meste i løpet av ti år». Og hvem var så det, jo Blå Kors! Så med å la City Changers fusjonere med Blå Kors Kristiansand, vet vi at babyen vår er i de aller beste hender, sier Else Marie Pettersen.

Anette Gausdal som er virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter, Eivind Aurebekk i SnakkOmMobbing.no og Audun Rensel som kommer fra City Changers, mener tilbudet ut til de som trenger det, blir styrket nå som Ungprat.no er etablert og City Changers er blitt en del av Blå Kors.

Rask, gratis og anonym samtalehjelp

Det nye navnet på tjenesten er Ungprat.no, og Ungprat.no blir en del av Blå Kors Chat-senter i Kristiansand som fra før driver chat-tilbudene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no.

– Ungprat.no skal fortsatt tilby rask, gratis og anonym samtalehjelp til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ved å sende PRAT til 2474 kobles ungdommen med en samtalepartner innen 24 timer, sier Audun Rensel.

Ungprat.no har over 50 samtalepartnere som enten har helse- eller pedagogisk fagkompetanse.

– Alle våre samtalepartnere blir kurset og får kompetanseheving fire ganger i året. Etikkrådet i Ungprat.no har utarbeidet en «Etikkveileder» som skal hjelpe samtalepartnerne og være retningslinjer for samtalen, sier Rensel.

Gode synergieffekter

– Vårt ønske i City Changers har vært å gjøre byen vi bor i til det beste stedet å vokse opp for barn og unge, for ingen skal stå alene, og ingen skal gå alene, sier Else Marie Pettersen.

– Vi har derfor mange trygge voksne som kan møtes til samtale på kafeer, konserter, ungdomsklubber og idrettsarenaer, sier Rensel.

– Vi kommer til å spisse målgruppen enda mer, og vil være et tilbud for ungdom i alderen 13-24 år. Vi får også bedre muligheter til å etablere oss på nye plasser og inn mot nye miljøer. Blå Kors er etablert over hele Norge, og da spesielt i de store byene, hvor vi ønsker at Ungprat.no skal være tilgjengelig, sier Rensel.

– Å bli en del av Blå Kors, gir også andre gode synergieffekter. Både SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er anonyme chat-tjenester. Ved at Ungprat.no nå er blitt en del av chat-senteret vårt, kan vi også informere om at dem som tar kontakt via chat, også kan få en samtale dersom det skulle være ønskelig, sier Rensel og Anette Gausdal, virksomhetsleder i Blå Kors Chatsenter som er lokalisert i Kristiansand.

– Ved at Ungprat.no nå er blitt en del av chat-senteret vårt, kan vi også informere om at dem som tar kontakt via chat, også kan få en samtale dersom det skulle være ønskelig, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder i Blå Kors Chatsenter som er lokalisert i Kristiansand.