Ungprat.no lanserer drop-in

– Ungdommen trenger et slikt tilbud. Det sier ungdomsskoleelevene Aurora Solberg og Oskar Ravnevand om drop-in-tilbudet som Ungprat.no (tidligere City Changers) lanserte mandag, hvor de som trenger det kan ta turen innom Blå Kors Chat-senter i Elvegaten for en prat om det som måtte tynge.

Av Ivar Eidsaa

– Det er utrolig positivt at drop-in-tilbudet lanseres. Det så absolutt et behov for et slikt samtaletilbud, mener Aurora Solberg.

City Changes ble etablert i Kristiansand i 2016, som et nytt og gratis samtaletilbud for barn og unge i Kristiansands-regionen. Noen ildsjeler, leger, sykepleiere og andre med helsefaglig bakgrunn ønsket å stille sin fritid til rådighet slik at ungdom som sliter kunne få mulighet til å snakke med en trygg voksenperson.

– Et tilbud som passer ungdommen godt

Fra og med 1. januar 2020 ble City Changers en del av Blå Kors Chat-senter, og navnet ble endret til Ungprat.no som også i fortsettelsen skal tilby gratis anonym samtalehjelp til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ved å sende PRAT til 2474, kommer ungdommene som henvender seg satt i kontakt med en samtalepartner innen 24 timer.

Nå utvides tilbudet til også å omfatte et drop-in-tilbud hver mandag på ettermiddagstid, hvor de som ønsker det kan ta turen innom Chat-senteret i Elvegaten og få en samtale ansikt til ansikt.

– En drop-in er noe som vil passe ungdommene godt. Problemet med at unge sliter psykisk er økende, sier Ravnevand. Han peker på at mange unge opplever det som et svært tøft jag etter å få gode karakterer på skolen, at man må se ut på en bestemt måte for å være populær, og at man må være på ulike aktiviteter for å være godt likt i vennegjengen.

Aurora Solberg fra Ungdomsrådet, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter Anette Gausdal, Oskar Ravnevand fra Ungdomsrådet og Audun Rensel fra Blå Kors Chat-senter, åpnet i dag det nye drop-in-tilbudet i regi av Blå Kors Chat-senter.

Lettere å snakke med noen utenfra

– Ofte kan det rett og slett bli litt for mye. Da er det godt å ha noen å kunne snakke med ansikt til ansikt, og ikke bare via telefon, sier han.

– Flere ungdommer synes det kan være vanskelig å snakke med foreldre, en helsesykepleier på skolen eller læreren. Det er lettere å snakke med noen utenfra som ikke kjenner ungdommen fra tidligere, at man da kan snakke om hva man vil og kanskje om forhold man ellers ikke snakker med andre foresatte om, legger han til.

Nettmobbing øker

– Det er ganske vanskelig for mange av dagens unge på grunn av sosiale medier. Da er det veldig bra at Blå Kors Chat-senter bruker sosiale medier og nye moderne metoder for å nå ut til ungdom, på en ny og helt annen måte enn hva jeg har sett andre har gjort til nå. Ungdommene ser lettere reklame og informasjon på instagram enn gjennom tradisjonelle plakater og reklamekanaler, sier Aurora Solberg.

– Det er veldig individuelt hvordan dagens unge har det. Tallene viser at ensomhet og nettmobbingen øker, forhold som det ikke alltid er like lett å ta tak i, men lettere å snakke om, sier hun videre.

– Behovet er stort

– Vi tror behovet for et drop-in-tilbud er stort. Dette er i starten et forsøksprosjekt hvor vi ønsker å teste ut tilbudet. Kommunale aktører som har tilbud for ungdom, forteller om stor pågang, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter.

– Det vil være mellom fire og seks Tidgivere (frivillige, red.anm) med helsefaglig bakgrunn som hver mandag vil sitte klare, og som vil møte de ungdommene som velger å benytte seg av drop-in-tilbudet, sier Gausdal.

– Det er et stort behov for et drop-in-tilbud, sier Aurora Solberg og Oskar Ravnevand som sitter i Ungdomsrådet til Blå Kors Chat-senter.

Har ikke tillit til alle voksne

– Det er mange ungdommer der ute som ikke har tillit til de voksenpersonene de har rundt seg til daglig, og som trenger et sted hvor de kan komme å lufte tanker og problemstillinger, vonde følelser og å få hjelp til å speile ulike livssituasjoner.

– Hvor skal ungdom som sliter henvende seg når de kan fortelle at de har mistet tilliten til foreldre, lærere og andre voksne? Årsaken kan blant annet være omsorgssvikt i forhold til egne foreldre. Andre forteller at de har en opplevelse av at skolen ikke lytter til dem, noe mange har fortalt oss på chaten og ellers. Det kan også være en frykt for de voksnes reaksjoner for hva som skjer hvis de forteller hvordan de har det. Mange unge er redde for å miste kontrollen over egen situasjon, at de voksne skal ta over. Derfor er det viktig med anonymitet, at vi kan love de unge at vi ikke forteller videre det de forteller oss, sier Gausdal.

– Bakgrunnen for alt vi gjør, er ønsket om å gjøre byen vi bor i til det beste stedet å vokse opp for barn og unge. Vi har derfor mange trygge voksne som kan møtes til samtale på kafeer, konserter, ungdomsklubber og idrettsarenaer. Eller hos oss på Blå Kors gjennom det nye drop-in-tilbudet, sier Anette Gausdal.