Barnas hage – en grønn oase midt i byen

– Dette er en alle tiders gave som gjør at vi kan skape en barnas oase midt i byen. Det sier daglig leder Nina Cecilie Nepstad, etter at Marit Idsøe Refvem fra Sparebankstiftelsen SR-Bank nylig kunne overrekke en gave på 70.000 kroner til prosjektet Grønn Oase ved Barnas Stasjon Lister.

Av Ivar Eidsaa

I august åpner Barnas Stasjon offisielt i Lister, men allerede nå er Nina Cecilie Nepstad og miljøterapeut Wendy Rottem godt i gang med å sluttføre alle forberedelser innen tilbudet åpner.

– Vi har allerede startet kontakten med noen familier, og vil kunne ta imot flere selv omd en offisielle åpningen ikke har vært ennå, sier Nepstad.

– I august åpner Barnas Stasjon Lister offisielt, sier Wendy Rottem og Nina Cecilie Nepstad.

En mangeårig drøm som går i oppfyllelse

– Vi leier lokale midt i Lyngdal sentrum og ønsker å bruke bakre del av tomten til å etablere en grønn oase, slik at de barna og foreldrene som vi har kontakt med, får gode boltre-, leke- og utviklingsmuligheter, sier Nepstad.

Nina Cecilie Nepstad forteller Ellen Berg Instefjord, Marit Idsøe Refvem, Anne-Randi Hanssen som er virksomhetsleder for Barnas Stasjon Kristiansand, hvordan bakgården kan utvikles for å lage en grønn oase for barn og deres familier.

For å få realisert planene, søkte Barnas Stasjon om midler fra Sparebankstiftelsen, og nylig tok banksjef i Lyngdal, Anne Lise Aukland, administrasjonssjef Marit Idsøe Refvem og Gave- og kommunikasjonssjef Ellen Berg Instefjord turen for å overrekke gaven som gjør at oasen lar seg realisere.

Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder for Barnas Stasjon i Kristiansand, som Lister-avdelingen blir en del av, sier det er en mangeårig drøm som går i oppfyllelse når Barna Stasjon Lister åpner for full fra august av.

Banksjef for Sparebank1 SR-Bank i Lyngdal Anne Lise Aukland, administrasjonssjef Marit Idsøe Refvem, miljøterapeut Wendy Rottem og daglig leder Nina Cecilie Nepstad.

Meget populært tilbud

Barnas Stasjon Kristiansand åpnet i 2011, og tilbudet ble raskt meget populært, med brukere fra store deler av sørlandsregionen. Ønsket om å kunne etablere lokale tilbud i andre sørlandsbyer vokste seg sterkt, og i fjor fikk Blå Kors en bevilgning fra Bufdir som gjorde det mulig for Barnas Stasjon å kunne etablere opp en egen avdeling i Mandal i fjor sommer, med Georg Kayser som daglig leder. Etter hvert kom Nina Cecilie Nepstad til som miljøterapeut. Også tilbudet i Mandal har slått godt an, og da Blå Kors ønsket å ekspandere til Lyngdal, falt det naturlig at Nepstad ble med på flyttelasset.

Et tilbud for alle de seks kommunene

– Barnas Stasjon Lister er et tilbud for alle de seks kommunene i Lister, sier Nepstad.

Hva er så Barnas Stasjon? Jo, et tilbud der foreldre som har ulike utfordringer kan komme sammen med sine egne barn for å treffe andre småbarnsfamilier. Her kan man dele erfaringer, lære noe nytt, få gode opplevelser og ikke minst ha det gøy sammen. Det gis også mulighet for individuelle samtaler med en fagperson.

Tilbudet blir litt til underveis, ettersom hva vi får tilbakemelding fra familiene og kommunene at det er behov for, men kan omfatte barselgruppe, pappagruppe, samtalegrupper, dagsturer, og ferier, undervisning og veiledning og hyggelige aktiviteter i tråd med årets gang, sier hun.

Et supplement

– Barnas Stasjon skal være et supplement til andre tilbud i kommunen og hjelpeapparatet for øvrig. Ansatte i hjelpeapparatet har begrensinger i forhold til deres mandat og regelverk, vi kan jobbe med familiene parallelt og bistå der hvor det mangler tilbud eller der hvor det er behov for noe som er utenfor hva hjelpeapparatet kan bidra med. Familiene kan også selv ta kontakt med oss, uten henvisning eller anbefaling fra hjelpeapparatet ellers. Det er noe helhetlig over det tilbudet som Barnas Stasjon gir og det som gjøres, skjer med god faglig tyngde, sier hun.

Favner bredt

– Vi har mulighet til å bruke god tid sammen med brukerne, viktig i seg selv, fremholder hun.

– For oss gjelder det å utvikle et tilbud som treffer bredt, og jo bredere vi favner, jo flere kan vi hjelpe, legger hun til.

Brukerne fremstår som ganske forskjellige i forhold til barnas alder og foreldrenes livssituasjon.

– I både Kristiansand og Mandal er både enslige foreldre, og familier hvor begge foreldrene er med, og barna er i aldersgruppen 0-12 år, forklarer Nepstad.