Mange barn og unge mobbes hjemme

Stadig flere av barn og unge som mobbes tar kontakt med SnakkOmMobbing.no. I 2018 var det 5.500 barn og unge som tok kontakt, og i 2019 var det nesten 7.500, en økning på 24 prosent. Utviklingen viser også at flere av de unge som tar kontakt med Blå Kors Chat-senter forteller at de har tatt kontakt med en voksen og fortalt om mobbing.

Av Ivar Eidsaa

Flere av dem som blir mobbet, blir faktisk mobbet av egne familiemedlemmer, og den skjulte mobbingen har økt. Det viser tallene fra Blå Kors Chat-senter for 2019 som nå er blitt presentert.

Mange mobbes hjemme

– 12 prosent av dem som forteller oss at de blir mobbet, blir mobbet hjemme av egen familie, enten av egne foreldre eller søsken, sier Gausdal. Dette var en økning fra fire til 12 prosent fra 2018 til 2019.

Det er nesten 400 barn som i 2019 tok kontakt med SnakkOmMobbing.no og kunne fortelle at de ble mobbet hjemme.

– Det er svært overraskende for oss at andelen barn og unge som mobbes hjemme er så høyt som det faktisk er. Det er svært viktig å informere om dette, slik at foreldre – og søsken, kan bli bevisste på situasjonen, sier Anette Gausdal.

De som forteller om dette sier de kjenner de står utenfor i sin egen familie. De forteller om trakassering. De blir kalt stygge ting, de blir slått og sparket av egne søsken, de kan bli oversett og latterliggjort.

Flere sier i fra, men får ikke hjelp

Der omkring halvparten av barn og unge som mobbes tok kontakt med en voksen for å få hjelp til å få bukt med problemene, i 2018, økte denne andelen økt til 65 prosent i 2019.

– Det er gledelig at flere barn og unge som mobbes sier i fra til en voksen. Likevel, det er dessverre ikke alle som opplever at de fikk den hjelpen de hadde behov for, fremholder Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter som tilbyr chattjenestene SnakkOmMobbing.no, SnakkOmPsyken.no og Ungprat.no.

– Når vi spør barn og unge om mobbingen tok slutt når de kontaktet en voksen, svarer hele 47 prosent nei. 26 prosent forteller at det hjalp delvis, og 23 prosent svarer at det faktisk hjalp, opplyser hun videre.

– Tallene viser også at 70 prosent av all mobbingen som barn og unge utsettes for skjer på eller i tilknytning til skolen, og bør være en god motivasjon til skolene om å finne de tiltakene som faktisk virker for de barn og unge som tar kontakt og forteller at de blir utsatt for mobbing, utdyper hun.

Den skjulte mobbingen øker

Den skjulte mobbingen handler om det som voksne kan ha vanskeligheter med å oppdage, så som mobbing på digitale plattformer.

– Det går på kritikk, utestenging og hets, sier Gausdal.

I 2018 var andelen som kunne fortelle om skjult mobbing 15 prosent. I 2019 var dette økt til 38 prosent.

– Det er bekymringsfullt at den skjulte mobbingen har økt fordi den er vanskelig for voksne å oppdage.