- Snakk om Mobbing driver et flott arbeid, sier Brede Frettem Csiszas fra Vålerenga Hockey.

Lanserer ny webshop

Produktene er populære, så populære at Blå Kors Arbeid og Inkludering på Mjåvann industriområde i Kristiansand nå lanserer en helt ny webshop for å nå enda flere.

Av Ivar Eidsaa

Det er etter hvert mange private, bedrifter og kommuner som har kjøpt benker, bord og annet utemøblement fra Mjåvannsbedriften. Også stigespillet som bedriften har utviklet har gått hjem særlig hos barnefamiliene.

– Produktene er populære, smiler Tormod Urdal, fagleder ved Blå Kors Arbeid og Inkludering.

For å forenkle salgsprosessen og gjøre bestillingen smidigere, har bedriften nå lansert sin egen webshop.

Vennebenken er et av de mest populære produktene.

Artig

– Det er våre egne deltakere som har laget produktene, og det er artig å se at de er blitt så populære som de faktisk er blitt, fremholder Tormod Urdal.

Blå Kors Arbeid og Inkludering er en arbeidsmarkedsbedrift. I praksis betyr det å gi et tilbud til personer som av ulike årsaker ikke direkte kvalifiserer til en jobb i det ordinære arbeidslivet. For noen kan sykdom eller skade medføre at de blir uføre, helt eller delvis, slik at de kvalifiserer til det som på fagspråket kalles Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Bedriften har i dag 16 plasser i det som kalles arbeidsforberedende trening (AFT) og 11 VTA-plasser. Deltakerne kan gjennom utprøving og oppfølging ta nye steg som gjør at de på sikt kan kvalifisere til en jobb i det ordinære arbeidslivet.

Øker inntektene

– Det å ha en webshop hvor deltakerne våre kan bygge kompetanse innen salg, lagerhold og logistikk, gjør at de kan utvikle kompetanse som arbeidslivet trenger og etterspør. Målet er jo at deltakerne vi i AFT-ordningen kan få jobb i det ordinære arbeidslivet, i tillegg til at økte inntekter kan bidra til at vi kan hjelpe enda flere mennesker med utfordringer, sier Urdal.

– Det å ha en webshop hvor deltakerne våre kan bygge kompetanse innen salg, lagerhold og logistikk, gjør at de kan utvikle kompetanse som arbeidslivet trenger og etterspør, sier Tormod Urdal.

Et steg videre

– Vår visjon kan sammenfattes med «Et steg videre», sier Tormod Urdal.

– Dette innebærer en visjon om å være blant de beste på yrkesrettet attføring for våre brukere. De skal få hjelp til å finne og dyrke frem talent man kanskje tror man ikke har. De skal se muligheter istedenfor begrensninger. De skal få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få og beholde jobb, sier han.

Bedriften er en underleverandør til en lang rekke bedrifter i regionen. En av dem er Cemo, hvor arbeidstakere pakker ulike produkter, med flere titusen poser i måneden. Lyskomponenter i Vågsbygd er et annet eksempel, hvor arbeidstakere kobler driver og ledninger til LED-belysning før det pakkes og sendes ut til elektrikere.

For Gyli Plast i Søgne monterer Blå Kors Arbeid og Inkludering deler som leveres til en stor internasjonal bilprodusent.