Bilde av Anette Gausdal, virksomhetsleder av Blå Kors Chat-senter

Pågangen har økt betydelig i coronatiden

Stadig flere barn og unge tar kontakt med Blå Kors Chat-senter som drifter SnakkOmMobbing.no, SnakkOmPsyken.no og Ungprat.no. Pågangen gjennom fjoråret økte markert, og ble betydelig da pandemien medførte at skolene ble stengt.

Av Ivar Eidsaa

– Da skolene ble stengt, økte pågangen kraftig. Vi måtte doble åpningstiden og satt med åpne linjer fra 09.00 til 21.00, forteller Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter.

– Pågangen var også stor også etter at skolene åpnet igjen. De to siste ukene i mai fortsatte vi med utvidete åpningstider med tre timer hver dag fordi det har vært nødvendig, legger hun til.

– Hovedårsaken var at så mye ble stengt ned. Barn og unge fikk ikke treffe skolekamerater og venner på fritiden, sier hun.

Forverret seg kraftig

De som hadde behov for oppfølging fra hjelpeapparatet opplevde at tilbudene ble stengt. De fikk ikke treffe vennene og fritidsaktivitetene ble også stengt ned. Det gjorde at mange var hjemme med sine egne tanker. De som strever med vonde tanker og følelser, fikk ikke utløp for dette slik de kunne før da alt ble stengt ned.

De som ikke hadde det bra hjemme og som hadde skole og fritidsaktiviteter som et tilfluktssted opplevde at situasjonen forverret seg kraftig. De var låst i en vanskelig og krevende hjemmesituasjon på grunn av vold og rus, og i flere tilfeller opplevde den enkelte at situasjonen eskalerte fordi familien tilbrakte store deler av døgnet sammen hjemme.

Over 4.000 henvendelser

– Mange forteller oss om utfordringer som de ikke har fortalt til noen andre tidligere, sier Gausdal.

– Fra Norge ble stengt ned og frem til begynnelsen av juni, har vi hatt over 4.000 henvendelser. De unge har tatt opp alt fra de normale vonde følelsene vi alle kan føle på, som bekymring over hva som skjer nå, en uviss fremtid, hva er fake news og fakta om corona, til de som har det mye verre, som tidligere kan ha fått hjelp for selvmordstanker og selvskading hvor situasjonen har eskalert i coronaperioden hvor de har begynt å skade seg selv igjen og planlegger hvordan de kan avslutte livet, forteller hun.

Alarmtelefonen

– Vi har i flere tilfeller tatt kontakt med alarmtelefonen og politiet når det har vært nødvendig. Vi har også hjulpet barn som er utsatt for vold og overgrep i hjemmet og ved flere anledninger oppmuntret dem til å ta kontakt med barnevernet for å få videre hjelp derfra. Vi har også ved et tilfelle vært vitne til at en tenåringsungdom tok kontakt med oss gjentatte ganger og som ville vi skulle sitte på chatten for på den måten å være sammen med barnet når barnevernet kom for å hente barnet ut hjemme, sier Anette Gausdal.