Sanserom - oase

En oase for hvile og refleksjon

– Jeg er så stolt og utrolig imponert over hva vi har fått til. Dette er bare blitt så bra. Det fremholdt Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder for Blå Kors barnas stasjon, da det nye Sanserommet, et rom for hvile, rekreasjon og refleksjon offisielt ble åpnet.

Av Ivar Eidsaa

Ideen til rommet kom da Blå Kors barnas stasjon i Kristiansand besøkte Sjøholmen Barnekunst-senter i Asker. Der fikk gjestene fra Kristiansand se hva Sanseloftet betydde for dem som benyttet det med tanke på å senke skuldrene, og til hvile, rekreasjon og refleksjon. I rommet kan barn og voksne vandre inn i en verden med forskjellige rom, med ulike farger, lukter, lys og små verdener. Prosjektleder har vært Malin Celine Grosvold.

Ble inspirert

– Vi ble bare så inspirert over hva vi fikk se, og ønsket å få til noe tilsvarende i Kristiansand, sier Hanssen.
Sammen med Inger Sørensen, som leder Blå Kors steg for steg i Kristiansand, gikk de to sammen for å se hva som var mulig å få til i egne lokaler. Det ble søkt Sparebanken1 SR-Bank om midler til å gjøre om rommene til såkalte Sanserom. Midlene kom, og flere tidgivere ble invitert til å gå i gang.

Mange har bidradd

Nå er rommet ferdig, og Hanssen sier hun er utrolig stolt og takknemlig over alle som har bidradd, være seg Steg for steg, Småjobbsentralen, tidgivere og andre.
– Jeg er sikker på at rommet kommer til å bli mye brukt, både av foreldre og barn tilknyttet Barnas stasjon, for deltakere i Steg for steg og andre. Dette representerer et solid løft for Barnas Stasjon, sier hun.
– Når vi spiller på hverandre, og tør å by på oss selv, så får vi til det mest utrolige. Når jeg ser den kompetansen, iveren og gleden som dere alle har vist for å få dette til, blir jeg både imponert, glad og ydmyk, sier Sørensen.

En sanseopplevelse

Mange har bidradd mye til å få Sanserommet på plass, en av dem er Malin Celine Grosvold.
– Vi har fem sanser; hørsel, syn, luktesans og smakssans og vi kan føle og oppleve gjennom det vi tar på. Sansene våre de husker, både de gode og mindre gode opplevelsene. Sanserommet skal bidra til å gi gode opplevelser og øve oss på å ta til oss de gode sanseinntrykkene, slik at de vonde kan dempes, sier Grosvold.
– Å ha fem sanser kan av og til bli litt mye for mange, for eksempel når vi opplever «tankekjør» – ja, rett og slett i det å være et menneske. I Sanserommet kan vi få gode stimulanser på alle fem, legger hun til.

Solnedgang ved vannet

Hun og gjengen som har holdt på, har laget to sanserom. Det ene har fått navnet Solnedgang ved vannet, hvor de som besøker rommet kan finne ro, senke skuldrene og puste.
– Det andre har fått navnet Tivoli i skyene, for å få energi, få et boost til dagen, og for å få de litt gøyale og fargerike inntrykkene vi alle trenger til, både barn og voksne, sier hun videre.
– Det er barna som har kommet med forslag til hvilke farger og lukter som kan gi energi, forteller hun.
– Så tusen takk til alle som har vært med, til Barnas Stasjon, til Steg for steg og Småjobbsentralen, hva skulle vi ha gjort uten deres hjelp, og spesielt til tidgiver Gunnbjørg Drivdal som har sydd og holdt på, sier Grosvold.
– Det viktige underveis har vært å se menneskene, de som skal bruke rommene, å se de behovene som sansrommene kan være med på å fylle, sier Malin Celine Grosvold.