Har tatt hundrevis med på sykkeltur

Hundrevis på sykkeltur

Da pandemien slo inn over landet, trodde vi at det i år ville bli få turer hvor vi kunne ta med beboere fra byens eldresentre med på sykkeltur. I stedet ble det langt flere enn vi trodde.

Av Ivar Eidsaa

Det forteller Trond Furseth i Blå Kors Kristiansand. Han er ansvarlig for tilbudet som har fått navnet Sykkelpilotene, hvor en fast gjeng Tidgivere har tatt med beboere fra omsorgssentrene i Kristiansand ut på sykkeltur.

Da pandemien slo til, trodde vi at vi måtte legge tilbudet på is for inneværende år. Men etter hvert som myndighetene åpnet opp, kunne vi gå i gang igjen, i begynnelsen i det små, men etter hvert er det blitt et betydelig antall turer, forklarer han.
Neste år håper vi hverdagen kan bli tilnærmet normal. Da kan vi gjennomføre enda flere turer, for behovet er der så absolutt, sier Furseth.

Stort behov

Trond Furseth
– Vi arbeider med å få med enda flere omsorgssentre slik at vi kan utvide tilbudet ytterligere i 2021, sier Trond Furseth. Neste år håper vi hverdagen kan bli tilnærmet normal. Da kan vi gjennomføre enda flere turer, for behovet er der så absolutt, sier Furseth.

Sykkelpilotene startet opp i 2016. Tanken var å invitere med beboere ved omsorgssentrene i Kristiansand ut på tur. Stener Heyerdahl og Elvegata omsorgssenter har vært med siden starten. Etter en forsiktig start for en fem sesonger siden, har tilbudet økt kraftig i omfang. Sykkelpilotene har gjennomført turer så å si hver eneste dag i løpet av uka.

En fin opplevelse

Trond Seland
– Det å se hva det betyr for de eldre å komme ut på tur, har vært noe helt spesielt, sier trivselskoordinator Trond Seland.

Bare på Bispegra alene er det i dag 76 beboere, og mange av dem har fått seg en luftetur rundt i byen, sier Trond Seland, en av trivselskoordinatorene i Kristiansand, som har vært med og syklet.

Det har vært en fin opplevelse. Det å se hva det betyr for de eldre å komme ut på tur, har vært noe helt spesielt, sier Seland.

For beboerne betyr det all verden å bli med på en sykkeltur som dette. Beboerne får et fint avbrekk i hverdagen og er opprømte og glade når de er tilbake, sier Carolina Carr, også hun trivselskoordinator i Kristiansand kommune.

Betyr mye

Det er fint å se hva det betyr for dem. Underveis så vinker de til forbipasserende og det er alltid stas når noen vinker tilbake. Noen synger gjerne en sang, det er mange gode opplevelser og historier, sier Trond Furseth.

Trivselskoordinator Jarle Pettersen har ansvaret for Langenes, Søgne omsorgssenter, Ternevig, Elvegata omsorgssenter og Stener Heyerdal, og har vært med og syklet.

Det har vært mange fine opplevelser, og de eldre er svært takknemlige for å ha kommet ut på tur, sier han.

Bispegra og Strømme

John Arne Egebakken
– Det er blitt langt flere turer i år enn vi så for oss i våres, sier John Arne Egebakken.

John Arne Egebakken er aktivitetsleder for Sykkelpilotene.

Vi kom litt sent i gang i år på grunn av pandemien og smittevernreglene. Men da vi kunne gå i gang slik planen opprinnelig var, har det vært fullt kjør gjennom hele sesongen, sier Egebakken.

I juni var den faste gjengen på en 10-15 sykkelpiloter som sykler i sentrum, i gang, samt en to-tre faste Tidgivere som sykler på Strømme, og det samme i Vågsbygd. I tillegg har også de fire trivselskoordinatorene i Kristiansand kommune vært med og syklet. To nye omsorgssentre er også kommet til; Bispegra og Strømme, i tillegg til Elvegata omsorgssenter, Stener Heyerdahl og Vågsbygdtunet.

Bernt Willy Pedersen har i flere år vært aktivt med som sykkelpilot.

Det er spesielt å se hvor mye dette betyr for beboerne. For flere av dem er det kun gjennom dette tilbudet de får anledning til å få en tur ut i frisk luft. Det er fint å kunne bidra til at beboerne får seg en rundtur i byen, sier Pedersen.

Håper å utvide i 2021

Merethe Bjørkås
– Ettersom vi har vært et par-tre sykkelpiloter som har syklet der, har vi blitt godt kjent oss imellom, og også blitt godt kjent med beboerne vi har hatt med på tur, sier Merethe Bjørkås.

Merethe Bjørkås er en av Tidgiverne som har vært med.

Jeg har syklet både i sentrum og på Strømme. Ettersom vi har vært et par-tre sykkelpiloter som har syklet der, har vi blitt godt kjent oss imellom, og også blitt godt kjent med beboerne vi har hatt med på tur. Det gir svært mye tilbake å være med, sier hun.

Vi har nok gjennomført i overkant av en to hundre turer alt i alt fra juni og til og med medio september. Behovet er stort, fremholder Trond Furseth.

Etter hvert som tilbudet som Blå Kors Kristiansand gir gjennom Sykkelpilotene er blitt mer kjent innad i kommunen, har flere nye omsorgssentre blitt med. Furseth håper enda flere kan bli med neste år.

Vi er i samtaler med flere, og går det som vi håper, kan vi utvide tilbudet enda mer i 2021, sier Trond Furseth.