Bjarte Østebø

Et viktig og nødvendig arbeid

Bjarte Østebø
Bjarte Østebø er utdannet journalist fra Gimlekollen, har jobbet som journalist for blant annet Fædrelandsvennen og Kristelig Pressekontor, og har masterstudier innen kommunikasjon, markedsføring og PR.

Bjarte Østebø (30) har tiltrådt som medarbeider i avdelingen for Strategi, kunnskap og utvikling hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Mange av oppgavene som teamet arbeider med, innebærer rapportering, dokumentasjon og synliggjøring på de satsingsområdene som Blå Kors Kristiansand jobber med, og som organisasjonen har fått gaver og tilskudd til å drive.

Mye av arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver finansieres gjennom gaver, donasjoner og fra ulike tilskuddsordninger som myndighetene nasjonalt, regionalt og lokalt har etablert som satsingsområder innen aktuelle samfunnsutfordringer.

I avdelingen Strategi, kunnskap og utvikling jobber vi mye med å dokumentere hva pengene brukes til, i tråd med de kravene som stilles i utlysningene fra de ulike tilskuddsordningene, forklarer Østebø.

Er utdannet journalist

Østebø har en utdannelse og bakgrunn som passer godt for denne jobben. Han er utdannet journalist fra Gimlekollen, og har jobbet som journalist for blant annet Fædrelandsvennen og Kristelig Pressekontor. Han har masterstudier innen kommunikasjon, markedsføring og PR, og har også arbeidet med kommunikasjon og markedsføring.

Arbeidet Blå Kors driver i Kristiansand har økt mye i omfang på få år, med Posebyen Kulturskole, Barnas Stasjon, Blå Kors ferier, Blå Kors Chat-senter, Posebyen Frivilligsentral, Vision Aktivitetspark og Steg for Steg som noen eksempler på nye virksomhetsområder som er blitt etablert.

Det handler om å kvalitetssikre og dokumentere at vi gjør det vi i søknadene sier pengene skal brukes til.

Han sier videre dette er et omfattende arbeid. Det arbeider i dag fem personer i avdelingen for Strategi, kunnskap og utvikling hos Blå Kors Kristiansand.