Monica Weiberg på Blå Kors kompasset

Utfordringene kan handle om lavt selvbilde, stress, tankekjør, tap, sorg og skam

En barndom med alkohol- og rusbelastning kan gi ulike utfordringer videre i livet. Utfordringene kan handle om lavt selvbilde, stress, tankekjør, tap, sorg og skam. Det sier Monica Weiberg, terapeut i Blå Kors kompasset i Kristiansand

Av Ivar Eidsaa

Det var i vår at Blå Kors valgte å etablere Kompasset i Kristiansand. Blå Kors kompasset har vært et aktivt tilbud for barn og unge i aldersgruppen 13-35 år i andre norske byer, og erfaringene etter å ha gitt et terapeutisk tilbud til barn og unge i målgruppen, har vært gode. Tilbudet er gratis, og man kan komme uten krav til henvisning fra lege, og de unge tar selv kontakt for å booke samtaletime.

Den 1. juni var tilbudet i gang. Vi har gjennom det arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand sett at det er mange unge som har behov for rådgivning og terapi fordi de har vokst opp med en eller to foreldre som har hatt utfordringer knyttet til alkohol eller annen rus, fremholder Monica Weiberg.

Alle de fysiske samtalene er blitt gjennomført i tråd med strenge smittevernregler, det vil si minimum med en meters avstand.

Terapi på nett

Vi er også så heldige at Blå Kors kompasset tilbyr terapi på nett for de som ikke har mulighet til fysisk å komme til våre lokaler sier Weiberg. En god del av klientene som Weiberg har vært i kontakt med har derfor vært gjennom terapi på nett, og de kommer fra hele landet.

Fakta:

Folkehelseinstituttet har anslått at 90.000 barn vokser opp med alkoholmisbruk, det vil si 2-3 elever i hver skoleklasse.

Langvarig belastning:


 • Gjennomsnittlig antall år i barndommen med foreldrenes rusproblemer er 12,5 år
 • 48% har vært utsatt for fysisk vold i barndommen
 • 56% har vært utsatt for psykisk vold i barndommen
 • 20% har vært utsatt for seksuelle krenkelse i barndommen
 • 32% har opplevd selvmord eller selvmordstrusler fra sine foreldre
 • 
35% har ikke snakket med noen
 • 33% har ikke snakket med noen utenfor familien
 • 18% har snakket med offentlig hjelpeapparat eller skole

Kompasset tilbyr:

 • Individualterapi
 • Gruppeterapi
 • Par- og familieterapi
 • Psykoedukative temakvelder
 • Rådgivning
 • Terapi på nett

Vokst opp i et hjem med rus

Fellesnevneren for alle er at de er oppvokst i et hjem med utfordringer knyttet til alkohol eller annen rus.
Weiberg forteller mange av dem har aldri tidligere snakket med noen om det som har vært vanskelig hjemme. Så når de først oppsøker en profesjonell samtalepartner, er det i enkeltes tilfeller som å stikke hull på en verkebyll.

I Blå Kors kompasset ser vi utfordringene deres i sammenheng med den oppveksten de selv har hatt, sier Weiberg.
Usikkerhet, angst, utfordringer med å finne sin egen identitet, er noe av det som de bærer på.

Det går mye på et negativt selvbilde, de unge kan ofte kjenne mye på skam. Noen tenker «hva er galt med meg ettersom mamma og/eller pappa drikker eller ruser seg». De kan ha hatt familiemedlemmer som har hatt et drikkemønster som har påvirket dem på en slik måte at de har kjent seg ensom, forlatt og usikker.

Blir tidlig voksne

Mange blir tidlig små voksne. De tar tidlig ansvar. Derfor ser vi også at mange som kommer er veldig ressurssterke unge voksne fordi de har måttet ta tidlig ansvar hjemme, ofte et ansvar små barn ikke skulle hatt og tatt, forklarer hun.

Flere har satt egne behov til side, har undertrykt egne følelser, og over lang tid vært urolig for mor og far, for familiesituasjonen og livet generelt. Mange har ikke den grunnleggende tryggheten de trenger for å mestre eller møte livet. I Kompasset kan de unge få mulighet til å snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, bry seg mer om seg selv, kunne sette ord på egne følelser, oppnå handlekraft og finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på.

Et best mulig liv til tross for oppveksten

I møte med den enkelte er et viktig utgangspunkt å sette de utfordringene den enkelte har i en sammenheng. De unge kan kjenne på at det er vanskelig å ta valg og sette grenser for seg selv. Mange kan ha fortrengt sine følelser og kan dermed ikke bruke de som veivisere i forhold til deres egne ønsker og behov. Videre kan det også handle om sorg over en vanskelig oppvekst som ikke ble slik de ønsket eller trengte. Terapien kan handle om å bearbeide oppveksten og skape et best mulig liv til tross for den oppveksten de hadde.

Det kan derfor være viktig å akseptere utgangspunktet man kommer fra, og hva man trenger videre for å kunne få et meningsfylt liv, sier Monica Weiberg