May Olaug Horverak

Ny seniorrådgiver hos Blå Kors Kristiansand

May Olaug Horverak er ansatt som seniorrådgiver i avdeling for innovasjon hos Blå Kors Kristiansand, hvor hun bidrar innen utvikling knyttet mot forskning, og i søknadsskriving og rapportering og utvikling av nye konsepter og ideer.

Av Ivar Eidsaa

– Jeg har sett frem til å begynne i denne stillingen. Blå Kors Kristiansand driver et imponerende arbeid på ulike felt. Det går jo ikke an å ikke like Blå Kors. Her drives det bare et veldig bra arbeid. Alle må jo være begeistret for arbeidet som gjøres. Det er jo bare idealistisk og godt hvor man hjelper mennesker å komme videre i livet. Det å skulle bidra til utviklingen er noe jeg ser frem til, sier May Olaug Horverak.

En god plass å være

– Miljømessig er dette en god plass å være fordi jeg jobber sammen med mange idealister som bare vil andre godt. Jeg har selv vært gjennom mye tøft, så da er det fint å være på en plass hvor det fint går an å arbeide selv om en har egne utfordringer, så da er det lett å identifisere seg med det arbeidet som gjøres her i Kristiansand, sier hun videre.

Med ansettelsen av Horverak har Blå Kors Kristiansand i betydelig grad styrket sin egen forskningskompetanse.

Egner seg for forskning

Blå Kors er i utgangspunktet ingen forskningsinstitusjon. Men arbeidet som drives i Kristiansand er omfattende, og flere sider av arbeidet egner seg godt som utgangspunkt for forskning og utvikling.

– På det som har med forskning å gjøre, innebærer jobben å samarbeide med forskere, og bidra både i utvikling, datainnsamling, analyse og presentasjon av de forskningsarbeidene som blir gjennomført inn mot ulike fagmiljøer, konferanser og publikasjoner, forklarer Horverak.

– I en praktisk hverdag skal jeg samarbeide nært med forskere og forskningsinstitusjoner som knyttes til Blå Kors Kristiansand, legger hun til.

Solid forskerkompetanse

Det er takket være at May Olaug Horverak har egen forskerkompetanse som gjør dette mulig. Hun har egen doktorgrad i engelsk, og har også bred forskningserfaring hvor hun har forsket på mange ulike tema og metoder.

Horverak er utdannet barnevernspedagog, er lektor i engelsk, norsk og KRLE, og har doktorgrad fra UiA og UAM (Poznan i Polen) i engelsk språkvitenskap med didaktisk fokus på skriveundervisning.

Hun har arbeidet som forsker delvis ved Universitetet i Agder (UiA) og har drevet et prosjekt, Systematisk Arbeid med Mestring, Medvirkning og Motivasjon (SAMM) sammen med Gerd Martina Langeland fra Lillesand videregående skole og psykolog John Petter Fagerhaug.

SAMM-prosjektet

– Jeg var forsker på skriveundervisning og språk ved UiA, men forlot engelskfeltet, og videreutviklet meg innen helse- og pedagogikkfeltet gjennom SAMM-prosjektet, hvor jeg de siste årene har forsket gjennom SAMM-prosjektet med base i Birkenes, da som rektor ved Birkenes Læringssenter, sier hun.

Utgangspunktet for SAMM-prosjektet var at den manglende motivasjonen og mestringsfølelsen, og økende grad av psykiske helseplager hos dagens unge gir grunn til bekymring.

– I arbeidet med barn og unge så vi behovet for at de lærer en teknikk for bevisstgjøring av hva de kan og bør ha fokus på, og at de gjennom anvendelsen av denne kan oppleve selvanerkjennelse, styrket indre motivasjon, bedret psykisk helse og god livskvalitet, forklarer Horverak.

Brukes i Blå Kors Kristiansand

De trenger å få kontakt med sin egen kjerne for å kjenne etter hva som er viktig for dem og derfra kunne jobbe mot egne mål. I SAMM-prosjektet utviklet vi en femtrinnsmetode der det tilrettelegges for at de unge selv skal definere mål, og finne løsninger på potensielle hindringer.

– Dette passer jo svært godt sammen med den jobben jeg skal gjøre her rent temamessig, utdyper hun.

SAMM-metoden som er blitt utviklet er også noe Blå Kors Kristiansand har begynt å bruke i sitt arbeid som et Blå Kors-tiltak i det nye prosjektet som kalles CVidere hvor ungdom gjennom Blå Kors får mulighet til jobb ute i arbeidslivet.

Forskning

Blå Kors Kristiansand har søkt om midler til å drive denne forskningen videre, og dette arbeidet skjer i nært samarbeid med NORCE som leverer forskning og innovasjon innen flere felt, så som energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi, og hvor NORCE sine løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer.

– Blå Kors jobber mye for dem som i ulike faser av livet ikke helt passer inn i samfunnet. Det fine er jo at det her jobbes med at man kan finne mulighetene som finnes på tross av bakgrunn og livssituasjon for å kjenne på livsmestring og utvikling. Selv om mye kan være vanskelig hos en selv eller i omgivelsene, må man finne de mulighetene, og ikke gi opp, men finne de små skrittene som skal til for å kunne gå fremover og kjenne at livet kan bli litt bedre, sier May Olaug Horverak.