Verdenskonferanse

Stor verdenskonferanse til Agder

I juni arrangerer Sørlandet sykehus, UiA, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Blå Kors Kristiansand en stor verdenskonferanse for utendørsterapi med flere hundre deltakere.

Av Ivar Eidsaa

– Konferansen arrangeres i perioden 20.-25. juni, sier Carina Ribe Fernee fra Abup (Avdelingen for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet sykehus. Hun er i tillegg til å være forsker ved Sørlandet sykehus, også førsteamanuensis ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving på Universitetet i Agder (UiA).

– Dette er den ledende samlingen for dem som driver innen naturbasert psykisk helsearbeid, utendørsterapi og rehabilitering, forklarer Gro Anita Kåsa Poulsen fra Blå Kors Kristiansand.

Mange digitale deltakere

– Til konferansen «International Adventure Therapy Conference», kommer det fagpersonell og akademikere fra hele verden. I en ideell verden uten covid, la vi opp til en konferanse med rundt 400 deltakere. Pandemiutviklingen har medført at vi tror en 250 personer vil delta fysisk, og at omtrent like mange vil følge konferansen digitalt, sier Leif Roar Kalleberg, avdelingsleder i livsmestring helse i Kristiansand kommune.

De tre peker på at det på Sørlandet finnes et stort og variert miljø for naturbasert helsearbeid, blant annet gjennom arbeidet som Energiverket i Kristiansand kommune, Abup ved Sørlandet sykehus og Blå Kors Barnas Stasjon i dag driver.

Økt oppmerksomhet

Bruk av naturen som arena for psykisk helsearbeid og utendørs aktiviteter, behandling og forebygging som disse driver, har fått stor og økende oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

– Erfaringen vår og forskningen som er blitt gjort på området viser at friluftsterapi gir fine og gode muligheter inn i terapi- og oppfølgingsarbeidet, sier Leif Roar Kalleberg.

– I stedet for å sitte i et terapirom, går man ut. Da skapes nye relasjoner og det å være ute gjør godt, sier Fernee.

– Det er noe med å skape gode opplevelser sammen, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

Gir økt mestringsfølelse

Fernee sier videre at erfaringen – og forskningen – viser at friluftsterapi og naturen gir tid og ro til å kjenne etter, utvikle nye tankesett, få kontakt med egne følelser, og ikke minst åpne seg mer opp i kontakten med andre. – Friluftsterapi er en gruppeaktivitet. Vi ser at veien til å få en god mestringsfølelse er kort. For eksempel om du klatrer for første gang i ditt liv, padler kajakk, eller overnatter ute, så får du veldig raskt en opplevelse av mestring. Dette kommer kanskje mye senere i annen type behandling eller oppfølging, sier Kalleberg.

Gro Anita Kåsa Poulsen forteller at fagfeltet natur og psykisk helse har fått et økt fokus de senere årene.

Har stor betydning

– Gjennom de tilbudene Blå Kors Kristiansand gir, blant annet med familier, ser vi hvor viktig det er å være ute, gjøre noe sammen, mestre sammen, og få økt selvtillit og motivasjon, sier hun.

Carina Ribe Fernee forteller at det skjer mye innen fagfeltet her til lands. Det etableres nasjonalt nettverk, planlegges videre forskning, og en første lærebok innen emnet utendørsterapi publiseres i år på norsk av Cappelen Damm Akademiske forlag.

– Vi ser også at friluftsterapi kommer på timeplanen i flere av psykisk helse- og friluftslivsfaglige studiene, samt at det allerede eksisterer videreutdanning både innen «Friluftsliv og Uterehabilitering» ved Universitetet i Sørøst Norge og i «Naturbasert Terapeutisk Arbeid» ved UiA. En slik verdenskonferanse gir interesserte muligheten til å bli bedre kjent med fagfeltet internasjonalt, noe som kan få mange gode ringvirkninger, mener hun.

De tre sier videre at det at arrangementet blir lagt til Agder skjer ikke tilfeldig.

Det satses tungt

De peker på at det er et godt etablert miljø på Sørlandet innen naturbasert helsearbeid.

-Tilbudene her er utviklet på bakgrunn av gode dialoger med deltagere hos oss, det er alltid vårt utgangspunktet, sier Kalleberg. Den niende «International Adventure Therapy Conference» starter med to dager i Kristiansand og tett på skjærgården, før deltakerne tar veien til Setesdal og hvor konferansen avsluttes i høyfjellsterrenget på Hovden.

Bærekraft og miljø blir sentrale tema, og rundt 30 nasjoner vil være representert.