Gro Anita Kaasa Poulsen

Skal gi arbeidstrening til flere ungdommer

Blå Kors Kristiansand har innledet et tett samarbeid med Kristiansand kommune og skal de kommende årene gi arbeidstrening til syv ungdommer.

Av Ivar Eidsaa

I høst la Kristiansand kommune ut et anbud på den offentlige anbudsplattformen, hvor livsmestring i regi av Ungdomstjenesten søkte samarbeidspartnere for å gi arbeidstrening for utsatt ungdom.

Blå Kors Kristiansand var en av tilbyderne som leverte anbud, og anbudsprosessen endte med at Blå Kors Kristiansand vant anbudet som har en økonomisk ramme på en million kroner, og en varighet på to år, med mulighet for å forlenge prosjektet.

Syv ungdommer

– Vi skal tilby arbeidstrening for syv ungdommer i alderen 16-25 år. Planen er at den arbeidstreningen, erfaringen og kompetansen de får hos oss, kan bidra til at de kan gå videre i arbeidslivet, fremholder Vidar Solsvik og Gro Anita Kåsa Poulsen som er prosjektleder for dette tilbudet.

– Tilbudet er ikke nytt, men det er første gang vi får anbudet. Det er fantastisk fint at kommunen tar et slikt initiativ inn mot ungdommene som trenger det, og at vi er så heldige at vi kan bidra med vår kompetanse slik at ungdommene kan få en bedre hverdag og mestre livet på en god måte, sier Vidar Solsvik.

Ungdommene ønsker et slikt tilbud

Gjennom det arbeidet som organisasjonen driver i Kristiansand, er Blå Kors Kristiansand i kontakt med mange ungdommer, og tilbakemeldingene derfra er at det er et stort behov for et slikt tilbud.

– Vi vet også at ungdommene selv ønsker seg et slikt tilbud for å ta nye steg. Det har både NAV og Kristiansand kommune tatt på alvor, og vi gleder oss til å komme i gang, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

Hun legger til at det blir månedlige møter mellom prosjektledelsen i Blå Kors Kristiansand, og aktørene i kommunen for å sikre en så god oppfølging som mulig.