Blå Kors Kristiansand, IK Start og Brandsdal Invest

Vil skape liv og røre på IK Starts hjemmekamper

Vi blir en god gjeng på tusen publikummere til hver kamp, sier markedssjef Henning Reme i Blå Kors Kristiansand, som sammen med en rekke samarbeidspartnere lover å skape liv og røre på Sparebanken Sør Arena denne sesongen.

Av Ivar Eidsaa

– Vi ønsket å finne en løsning som innebar at Start kunne få penger i kassen, men vel så viktig at vi kunne bidra for Blå Kors Kristiansand, forteller administrerende direktør Kolbjørn Ertzeid.
Brandsdal Invest har tidligere vært sponsor i Start, og har også støttet opp om arbeidet Blå Kors driver i Kristiansand. Bidraget denne gangen ble at Brandsdal Invest gir en gave til Blå Kors Kristiansand slik at Blå Kors kan kjøpe tusen sesongbilletter til IK Starts hjemmekamper.

Et kinderegg

– En slik modell innebærer at Blå Kors kan forvalte flotte opplevelser, Start får inn noen kroner, og får gleden av å være med på dette – et lite kinderegg, smiler Ertzeid.

Vi har vært en tilhenger av Blå Kors gjennom mange år. Det er et bra arbeid som drives, det treffer bredt for dem som trenger det mest..

Kolbjørn Ertzeid, Brandsdal Invest

– Vi mennesker trenger ikke bare mat og klær, men også gode opplevelser for å kunne kjenne på et overskudd i livet, sier Ertzeid.
Han forteller at et besøk hos MYSA i Kenya for noen år siden har vært til inspirasjon.

Vi så at det skapte gode opplevelser for dem det gjaldt, noe de kunne glede seg over og opplevelser de ellers ikke ville fått, og inspirert av dette ønsket vi å gjøre noe tilsvarende i Kristiansand, sier Ertzeid.

Å skape gode opplevelser

– Gaven er svært kjærkommen. Av ulike årsaker har mange av våre deltakere ikke hatt mulighet å gå på fotballkamper på Sparebanken Sør Arena. Nå får de anledning til opplevelser som vil gi minner for livet, sier Henning Reme i Blå Kors Kristiansand.
Avtalen løper over to år, og innebærer som nevnt at tusen deltakere nå får anledning til å gå på hver av Starts hjemmekamper, 15.000 totalt for sesongen. Skjønt alle kommer ikke fra Blå Kors Kristiansand.

Blå Kors Kristiansand på IK Starts hjemmekamper
Espen Børufsen (f.v.), Kolbjørn Ertzeid, Henning Reme, Benedikte Sofie Rom Abrahamsen, Jan Berhus og Kristian Westgaard.

Deler med mange

– Vi har valgt å dele gaven og samarbeider med 16 ulike tilbud og organisasjoner i regionen som har overlappende målgrupper som oss. Fem hundre av billettene fordeles blant disse, sier prosjektleder fra Blå Kors Kristiansand, Benedikte Sofie Rom Abrahamsen.
Avtalen betyr også mye for Start.

– Det er en raus gave. Det at tusen personer, som ellers ikke hadde hatt mulighet til det, nå kan komme på kamp, betyr mye for dem det gjelder, sier salgssjef i IK Start, Kristian Westgaard.

– Gaven representerer jo også et økonomisk løft for vårt vedkommende, ettersom tusen publikummere som ellers ikke hadde kommet, nå kan sitte ringside når Start spiller på Sparebanken Sør Arena, sier Westgaard.

Å skape gode happenings

– Avtalen betyr også mye for det samfunnsarbeidet vi driver og innebærer at vi kan skape gode happenings og fantastiske rammer omkring arrangementet, sier Espen Børufsen som er samfunnskontakt i IK Start.

– Vi får en fin anledning til å profilere noe av det arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand, og ønsker å bidra med aktiviteter og konkurranser som kan engasjere publikum som en del av rammen til kampene, sier Benedikte Sofie Rom Abrahamsen.

– Så er det jo en egen verdi i seg selv å gå på kamp sammen med mange andre, og få gode opplevelser sammen. Rent sportslig er jo utgangspunktet foran årets sesong godt, og hvis Start kan kjempe i toppen og kanskje rykke opp i år, kan det bli mange slike gode opplevelser, sier Jan Berhus fra Bransdal Invest.

– Vi skal lage godt med liv og leven under kampene, vi har mange gode strenger å spille på i så måte, så vi skal gi god lyd i fra oss, smiler Henning Reme.