Arbeidsledere CVidere Blå Kors

Med hjerte kunnskap og kraft har vi vært en trygg havn i over 110 år og det skal vi fortsette å være. Vil DU være med på laget?

Vi er på jakt etter dyktige arbeidsledere som både evner å være «hands on» og samtidig har en veiledende tilnærming til ungdom i CVidere.

CVidere er et jobbprosjekt for ungdom i Blå Kors Kristiansand med formål om å hjelpe ungdom inn i utdanning eller jobb. Ungdommene som deltar er fra 15-20 år. Oppdragene variere fra pakkearbeid, til vedproduksjon og butikk – arbeidslederne følger oppdragene og er med på å veilede ungdommene underveis.

Arbeidsoppgaver:  

 • Følge opp, veilede og lede ungdommer som skal gjennomføre arbeid i CVidere
 • Lede (og ved behov gjennomføre) praktiske oppgaver sammen ungdommene. Dette inkluderer å påse arbeidsmål dersom det finnes
 • Kjøre gruppesamlinger for ungdommene (egen opplæring i metode vil bli gitt)
 • Sette opp timelister for ungdommene (ved behov)
 • Delta på ledersamlinger, personalmøter og i medarbeidersamtaler (ved behov)
 • Samarbeide med Blå Kors internt og samarbeidspartnere

Informasjon om fysikk:

Mesteparten av arbeidet er fysisk arbeid (stå, bære, løfte osv). Kandidatene må derfor ha god fysikk for å utføre jobben.

Krav til personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Tydelig og god kommunikasjon
 • Evne til å lytte og sette seg inn i andres utforinger
 • Inspirerende og motiverende
 • Tålmodig

Ønsket kompetanse:

 • Gjennomført eller påbegynt utdanning innen helse-/sosial, pedagogikk eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan erstatte kompetansekravet

Stillingen(e) innebærer at man som arbeidsleder er fleksibel i forhold til arbeidstid og sted. Vi ønsker at arbeidslederen har ansvar for en «egen» gruppe ungdommer på det enkelte arbeidssted. Oppdragene i prosjektet vil kunne variere og dermed kan det være behov for å flytte arbeidssted/tid.  Stillingen som arbeidsleder kan fint kombineres med studier (gjerne innen helse og sosialfag). Mye av arbeidet foregår på ettermiddagstid/helg.

Spørsmål om stillingene kan tas med Elise Berg, prosjektleder Cvidere på 45226182.

Søknad og CV sendes til elise.berg@blakors.dev.dekodes.no  Vi intervjuer fortløpende.