Auksjonarius Runo G. Kvås

Stor oppslutning om Blå Kors-auksjonen i Lyngdal

Oppslutningen har bare vært fantastisk. Det sier Ronnie Jacobsen etter at Blå Kors Barnas Stasjon Lister gjennomførte Blå Kors-auksjon med stor oppslutning.

Av Ivar Eidsaa

– Vi opplever en utrolig raushet og giverglede fra næringslivet i Lister-regionen, og når det kommer opp mot 200 på auksjonen, sitter vi igjen med midler som kommer arbeidet til gode, forteller Jacobsen som er fundraisingsleder hos Blå Kors Kristiansand.

– Det som kom inn på auksjonen gjør at vi kan hjelpe enda flere barn og unge i Lister-regionen som lever i en vanskelig livssituasjon. Det er gøy å kunne skape gode opplevelser for hele familien.

Fundraisingleder Ronnie Jacobsen

Blå Kors Barnas Stasjon Lister startet i fjor et prosjekt som fikk navnet «Et Lister uten fattigdom», hvor næringslivet i regionen ble invitert med for å bidra. Mange gjorde nettopp det.

Bakgrunnen var at flere av familiene som Blå Kors Barnas Stasjon Lister kom i kontakt med, hadde en utfordrende livssituasjon, og erfarte at flere av familiene man kom i kontakt med, også slet med økonomien. For å forebygge utenforskap og sikre inkludering og gode opplevelser, ble prosjektet satt i gang.

Målet med aksjonen var å samle inn en million kroner, penger som uavkortet går for å hjelpe disse barnefamiliene, slik at flest mulig barn kan få en trygg og god oppvekst, ettersom en god oppvekst varer livet ut.

Et av tiltakene var å invitere til åpen stasjon med en rekke aktiviteter for barna, med lykkehjul, ansiktsmaling, tegnebord og konkurranser. Næringslivet hadde også inn mot dette arrangementet stilt velvillig opp. Et av høydepunktene denne dagen var selve auksjonen hvor bedriftene hadde donert produkter og gavekort hvor de fremmøtte ble invitert til å by på.

Fra auksjonen på Blå Kors Barnas Stasjon i Lister
Ansiktsmaling og lykkehjul var blant favorittene hos de unge

Auksjonen slo virkelig an. Mellom 150 og 200 var innom auksjonen mens den pågikk, og det ble villig vekk lagt inn bud på de ulike produktene.

Fra auksjonen på Blå Kors Barnas Stasjon i Lister
Fra auksjonen på Blå Kors Barnas Stasjon i Lister

– Det som kom inn på auksjonen går uavkortet til arbeidet med å sikre inkludering og forebygge utenforskap, sier Ronnie Jacobsen.

– Arbeidet vi driver hadde ikke vært mulig uten den støtten og velvilligheten som næringslivet møter oss med. Støtten innebærer at mange familier kan få en mye bedre hverdag. Hver og en som bidrar fortjener derfor en stor og varm takk.

Blå Kors har i flere år drevet et aktivt og godt arbeid i Lyngdal og Lister-regionen.

– Vi erfarer at Blå Kors har en god standing i Lyngdal og Lister. Blå Kors har jo en lang historie i distriktet, med ildsjeler og gamle foreningsmedlemmer som har lagt ned en stor innsats gjennom mange år, og som vi kan bygge videre på i dag, sier han.

– Og vi fortsetter. I ukene som kommer gjennomføres auksjoner både i Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal. Midlene vi får inn fra auksjonene går til arbeidet for barn og unge som lever i fattigdom i Lister-regionen, sier Ronnie Jacobsen.

Fra Blå Kors Barnas Stasjon i Lister