Zainab Dar er en av over 130 ungdommer fra Blå Kors Kristiansand som har jobb under Palmesus.

Mer enn 130 ungdommer fra Blå Kors jobber for Palmesus

– Vi er en god gjeng som jobber sammen under Palmesus. Det sier Zainab Dar, en av over 130 ungdommer fra CVidere-programmet til Blå Kors Kristiansand som jobber for Palmesus, i forkant, under og etter at musikkfestivalen er over.

Av Ivar Eidsaa

– Vi er med og rigger i forkant av Palmesus, har ulike jobber under selve arrangementer, og skal også være med å rigge ned når Palmesus er over, forklarer Zainab Dar.

Klokken er 12.00, en gjeng med over 20 ungdommer fra Blå Kors Kristiansand sitter i teltet ved siden av hovedscenen til en liten pust i bakken. Det er tid for lunch.

Varierte arbeidsoppgaver

– I dag har en gjeng stått vakt, og vi har vært med på å losse av trailere og varebiler med utstyr som er ankommet og som skal brukes under festivalen. Alt i alt er vi en 130-135 ungdommer som har jobb for Palmesus, opplyser hun.

Hun fikk jobb gjennom CVidere i høst, og jobbet blant annet med å pakke gavepakninger for CEMO. Andre deltakere i CVidere har fått jobb i gjenbruksbutikken til Blå Kors Kristiansand på Avfall Sørs anlegg på Mjåvann.

Startet som et prøveprosjekt

Julen 2020, og sommeren 2021 gjennomførte Blå Kors Kristiansand et prøveprosjekt i samarbeid med produksjonsbedriften CEMO AS. Hensikten med prøveprosjektet var å gi muligheten til å prøve seg ute i arbeid, og gjennom dette starte arbeidet med å bygge sin egen CV for fremtidig arbeidsliv.

For å delta i prøveprosjektet måtte ungdommene levere en generell jobbsøknad, noe som i seg selv var en god læring. Totalt 70 ungdommer fikk muligheter til lønnet ettermiddagsarbeid, og prøveprosjektet var svært vellykket!

Økt selvbilde, mestring og en meningsfull hverdag

I tillegg til lønnen de fikk, bidro dette til økt selvbilde, mestring og en meningsfull hverdag. For flere av ungdommene resulterte det i at de ikke satt isolert hjemme, og for andre ungdommer bidro dette til at de ikke oppholdt seg i sentrum unødvendig. Tiltaket var både kriminalitetsforebyggende, et viktig bidrag i fattigdomsbekjempelsen, og en verdifull mestringsarena for den enkelte deltaker.

– Det har vært en fin tid. Jeg har fått jobb, fått tjent egne penger, blitt kjent med mange andre, opplever at arbeidsoppgavene er greie og meningsfylte.

Zainab Dar

Det er Jan Ragnar Hagen som leder arbeidet som CVidere gjør på Bystranda.

– Oppgavene varierer, fra å vaske og klargjøre utstyr, til å stå vakter, losse utstyr og være behjelpelig der det trengs. Ungdommene er delt inn i ulike arbeidslag og jobber etter en skiftordning som dekker hele dagen, og de får lønn etter samme sats som Kristiansand kommunes jobbprosjekter, sier Jan Ragnar Hagen.

– Fint å se hva det betyr

Det er når man jobber tett på at man ser hvor stort Palmesus faktisk er.

– Det er helt uvirkelig å se. Hovedscenen er rett og slett diger, og det er også blitt rigget flere andre scener, og egen camp på Kristiansand stadion. Det er mye teknisk utstyr som skal på plass. Vi møter arbeidslederen hver morgen. Hun jobber tett på områdelederne og vi får

arbeidsoppgaver ut fra behovene for den enkelte dagen. Vi vet ikke fra dag til dag hva vi skal gjøre, så det gjør det hele spennende i seg selv, sier Jan Ragnar Hagen.

Han sier det er fint å se hva det faktisk betyr for ungdommene å ha en jobb. Noen har ikke hatt tilknytning til arbeidslivet før. Men ungdommene er ivrige etter å lære. Hagens jobb går blant annet ut på å motivere ungdommene, og sier det er fint å se den utviklingen som den enkelte har.