Kai B. Flaa delte ut prisen Årets Stayer til Trond Gundersen.

– Trond Gundersen er en stayer

– Dette fortjener du virkelig. Maken til innsats skal du lete lenge etter. Det sa Kai B. Flaa da han under sommerfesten kunne overrekke en hederspris til Trond Gundersen, for Gundersens flere tiårlange innsats å gi et tilbud til mennesker som sliter med rus en mulighet.

Av Ivar Eidsaa

– Du er en stayer, Trond. Derfor får du hedersprisen Årets Stayer, sa Flaa.

Trond Gundersen startet for over 30 år siden som sekretær for Blå Kors krets her sør.

– Du tok Guds kall til å begynne i Blå Kors alvorlig, og i over en mannsalder har du holdt koken.

Trond Gundersen har hatt et helhetssyn på Blå Kors i det forebyggende arbeidet med barn og unge, og også vært ivrig i ettervernarbeidet.

Kan B. Flaa om prisvinneren

Ettervernarbeid og fengselsbesøk

Trond Gundersen har i flere tiår gjennomført besøk i fengselet, med alt fra kurs, til møter og samlinger. Han har også ledet ettervernarbeidet for dem som har gjennomført en rusbehandling ved behandlingssenteret som Blå Kors har drevet på Loland i Vennesla kommune.

Gundersen har også mange år bak seg som leder av de mange turtilbudene i inn- og utland som Blå Kors har kunnet tilby.

– I 2008 ble Blå Kors tildelt innsamlingsaksjonen på NRK, og det gav en ny giv for arbeidet, med fokus på barn og unge og pårørende til rusmisbrukerne, i tillegg til arbeidet for disse. Jeg er imponert over din evne ti l å omstille deg til nye oppgaver, la Kai B. Flaa til.

Berører 70.000 mennesker

– Jeg bad for mange år siden gud om å få flere medarbeidere, og det har jeg sannelig blitt bønnhørt på, sier Trond Gundersen. I dag er det over 70.000 mennesker som berøres av det arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, takket være langt over hundre medarbeidere og flere hundre Tidgivere (frivillige).

Trond Gundersen var ikke den eneste som ble æret under sommerfesten. Reidun Elise Knutsen fikk prisen som Årets Tidgiver. Wenche Tønnessen fikk prisen som Årets Medmenneske og Terje Sollie fra Xpressprint fikk prisen som Årets Samarbeidspartner.

Martin Granum delte ut prisen Årets Medmenneske til Wenche Tønnessen.
Martin Granum delte ut prisen Årets Medmenneske til Wenche Tønnessen.
Edmund Birkedal, leder for Posebyen Frivilligsentral, delte ute prisen Årets Tidgiver til Reidun Elise Knutsen.
Edmund Birkedal, leder for Blå Kors Frivilligsentral, Kristiansand, delte ute prisen Årets Tidgiver til Reidun Elise Knutsen.