Dette var en flott dag for både store og små.

En viktig dag for Blå Kors barnas stasjon i Lindesnes

Det var mange spente, forventningsfulle og glade barneøyne å se da Blå Kors barnas stasjon i Lindesnes lørdag inviterte til åpen dag med stor auksjon, sang, dans og annen underholdning på programmet.

Av Ivar Eidsaa

Arbeidet som Blå Kors barnas stasjon driver i Lindesnes øker i omfang. Avdelingsleder Julie Thorstensen Mosby forteller om stadig flere deltakere.

Julie Thorstensen Mosby ønsker velkommen
Julie Thorstensen Mosby ønsker velkommen til Blå Kors barnas stasjon, Lindesnes.

Blå Kors barnas stasjon er et lavterskeltilbud for familier med utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, økonomi og sosialt. At det er et lavterskeltilbud betyr at deltakerne ikke trenger henvisning fra lege eller andre for å benytte seg av den hjelpen og tilbudene som gis.

– Nå er det over 200 deltakere som vi gir et tilbud til, sier Thorstensen Mosby.

Tiden vi lever i med økte priser på strøm, mat og drivstoff, har medført at flere har behov for hjelp.

Julie Thorstensen Mosby, avd. leder Blå Kors barnas stasjon, Lindesnes

Knytter nye vennskapsbånd

Blå Kors barnas stasjon, Lindesnes startet opp høsten 2019 med lokaler i Mandal, da med én ansatt. Staben teller i dag fire personer i ulike stillingsbrøker, samt flere Tidgivere (frivillige).
Lørdag ble høstens store happening gjennomført, med åpen dag og en større auksjon. Julie Thorstensen Mosby sier en slik dag er viktig av flere årsaker.

– Vi får gjort arbeidet vi driver kjent for flere. Dagen er også en fin mulighet til å knytte nye vennskapsbånd og forsterke dem som allerede finnes, sier hun.
Lykkehjulet snurret og snurret med spennende premier hver gang. I fiskedammen var køen stor. I boden ved siden av ble det solgt lodder til svært lave priser hvor svært mange av dem som hadde tatt lodd vant.

Søgne Dansegruppe opptrådte
Søgne Dansegruppe opptrådte

Gjør inntrykk

Mange spente barn fulgte med, og det gjør inntrykk å se forventningen og spenningen de viser, og ikke minst gleden over å ha vunnet. For hos Blå Kors barnas stasjon er alle vinnere.

Høydepunktet for mange ble selvsagt auksjonen. I flere uker har Trond Furseth besøkt bedrifter over hele Lindesnes for å informere om arbeidet som drives, og mange har ønsket å bidra.

Mange vil bidra

– Rundt 80 bedrifter har bidradd med gevinster til auksjonen, sier Trond Furseth, som sier at mange er kjent med arbeidet som drives med base i Mandal og ønsker å være med og bidra.

Auksjonarius Runo Kvås (t.h) og Trond Furseth under auksjonen.
Auksjonarius Runo Kvås (t.h) og Trond Furseth under auksjonen.

– For dem som ikke er kjent med arbeidet, er det jo en fin anledning til å informere hva Blå Kors gjør i regionen, sier Furseth, som takker bedriftene for stor velvilje og giverglede.

– Pengene fra auksjonen går uavkortet til arbeidet som Blå Kors driver for familier i utsatte livssituasjoner. Vi har valgt å kalle arbeidet for «et Lindesnes uten fattigdom», sier Trond Furseth.