Økonomisjef i Blå Kors Kristiansand, Marie Vågenes.

Ny økonomisjef hos Blå Kors Kristiansand

– Det er en spennende jobb på en spennende arbeidsplass. Det sier Marie Vågenes som har tiltrådt som ny økonomisjef hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Blå Kors Kristiansand har på ti år vokst mye. Nye virksomheter som blant annet Blå Kors gatenært, Blå Kors ferier, Blå Kors chat-senter og Blå Kors aktivitetspark, er noen eksempler i så måte.

I tråd med utviklingen har også behovet økt for en enda bedre oppfølging av de ulike virksomhetene.

Følger opp virksomhetslederne

Ettersom Irene Bodin tar hånd om regnskapsførselen, har Marie Vågenes ansvaret for økonomistyringen, og å følge opp de ulike virksomhetslederne, hjelpe dem med økonomistyring, hvordan driften kan finansieres, og hvordan prosessene kan effektiviseres og forenkles.

– Mye av tiden går med til møter, hvor alt fra innkjøp, investeringer og strategisk planlegging står sentralt, og om nye satsinger er fornuftig i forhold til nytten, forklarer Marie Vågenes.

Blå Kors Kristiansand har på de siste ti årene stadig utvidet virksomheten, som i dag teller 15 ulike avdelinger alt i alt.

Mye av arbeidet er basert på tilskudd. Det fordrer en annen måte å styre økonomien på.

Har økt mye

Blå Kors Kristiansand hadde ved siste årsskiftet en årsomsetning på 80 millioner kroner. Samlet teller arbeidsstokken 155 arbeidstakere, fordelt på 75 årsverk, og opp mot 600 Tidgivere (frivillige).

– Ettersom veksten har vært så stor, er det en del prosesser som kan effektiviseres. Vi må ha en god informasjonsflyt mellom avdelingene. Det gir en rekke spennende utfordringer, og det er mye å jobbe med, med tanke på prosedyrer internt, fremholder hun.

Åpne for innspill

Hun beskriver arbeidsmiljøet som svært godt, og sier endringsviljen er stor i ledergruppen hvor hun sitter sammen med daglig leder, HR & organisasjonsleder og markedssjef.

– Alle er åpne for innspill. Det samme gjelder virksomhetslederne, sier hun.

Marie Vågenes har de siste syv årene arbeidet i revisjonsbransjen, som er preget av et stort trykk og et til tider markert arbeidspress.

– Jeg har jobbet med mange ulike bransjer og selskap, og man lærer mye når man jobber tett på så mange ulike typer virksomheter, gode erfaringer som jeg kan ta med meg inn i den nye jobben.

– I Blå Kors er det en bra kultur som gjør at jobben lettere kan kombineres med rollen som småbarnsforeldre. Det er fint å kunne jobbe i en organisasjon hvor jeg kan påvirke og bidra med det jeg kan. Jeg har en tante som har en deltidsstilling i Blå Kors Kristiansand, og hun hadde bare positive ting å si, så inntrykket jeg hadde av Blå Kors var udelt positivt, sier Marie Vågenes.