Verdensdagen 2022

«Flashmob» på Verdensdagen for psykisk helse

At over 100 sangere plutselig dukker opp og synger er én av flere måter Blå Kors Kristiansand ønsker å markere årets Verdensdag for psykisk helse den 10. oktober. Tema i år er «Vi trenger hverandre. Løft blikket!».

Av Ivar Eidsaa

– Vi har samlet fire kor som for første gang skal synge sammen, rett og slett for å markere viktigheten av at vi trenger hverandre, og å ta vare på hverandre, sier prosjektleder Sofie Rom Abrahamsen i Blå Kors Kristiansand.

Blå Kors Kristiansand Benedikte Sofie
Prosjektleder Benedikte Sofie Rom Abrahamsen

– Kanskje har det ikke vært mer viktig enn hva tilfellet er nå, å se dem rundt oss og å ta vare på hverandre, legger Rom Abrahamsen til.

I følge Verdensdagen for psykisk helse, er ensomhet og utenforskap sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.

En av fem oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer, og i en undersøkelse gjort av Opinion for Røde Kors, oppgir hver fjerde ungdom at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

Det er korene Exodus, Restart Mass Choir, Kraftkoret Volt og Watt, samt the Gospel Army, som skal fremføre sammen, alle med Tom Jarle Istad Kristiansen som dirigent.

– Vi trenger alle noen rundt oss. Vi trenger å bli sett og få omsorg og varme.

Tom Jarle Istad Kristiansen

– For noen kan livet bli for tung å bære, legger han til, og forteller at i Voss hvor han bor med sin familie, har to familiefedre valgt å avslutte livet for egen hånd.

– Hvorfor klarer vi ikke å fange dette opp? Når en ser hvor mange flere som nå sliter, som kjenner seg glemt og forbigått, er det ekstra viktig å løfte opp budskapet om at vi må ta vare på hverandre. Sangen vi skal synge vil være et konkret uttrykk for at vi blir oss bevisste på at noen trenger oss, sier Tom Jarle Istad Kristiansen.

«Flashmob» defineres ved at en gruppe mennesker plutselig samles på et offentlig sted, der de sammen utfører en handling, for deretter å spre seg igjen. I dette tilfellet vil en sanger dukke opp her, en annen der, og tilslutt står korene sammen og fremfører sangen med sitt klare budskap om å være der for hverandre. Når sangen er ferdig fremført, forsvinner sangerne i folkemengden.