Blå Kors-ansatte og politikere, inkludert barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Statsbudsjettet: Lettelse over at tilskuddene videreføres

– Det er svært viktig for oss at virksomheter som Blå Kors barnas stasjon i hele landet fortsatt er inne som øremerkede midler på statsbudsjettet. Det samme gjelder for Blå Kors kompasset, Blå Kors SnakkOmMobing.no og Blå Kors SnakkOmPsyken.no, sier Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Torsdag denne uken gjestet barne- og familieminister, Kjersti Toppe, Blå Kors Kristiansand for å informere om hvordan regjeringen gjennom det nye statsbudsjettet prioriterer barn og unge og vil redusere sosiale forskjeller.

– Forutsigbarheten dette gir betyr svært mye for å kunne hjelpe flest mulig.

Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand

At Blå Kors barnas stasjon fortsatt ligger inne med dette tilskuddet, kjennes som en seier. Dette innebærer at vi er sikret driften på dette tilbudet, men også de andre tilbudene som inngår i tilskuddsordningen og som Blå Kors gir, sier Solheim.

– Vi har øremerket midler til Blå Kors barnas stasjon og Blå Kors fordi vi mener de gir et svært viktig tilbud som betyr mye for mange, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Marit Røsstad (f.v.), Arvid Solheim, Kari Henriksen og Kjersti Toppe
– Blå Kors gjør en flott og viktig jobb og derfor får organisasjonen videreført tilskuddet for 2023, kunne barne- og familieminister Kjersti Toppe (t.v) fortelle Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

Øker tilskuddet med 96 millioner

Hun viser til at i forslaget til statsbudsjett for 2023, ligger det inne en økning på 96 millioner kroner til i alt 664 millioner kroner til frivillige lag og organisasjoner som jobber med inkludering av barn og unge.

– Så mulighetene er gode for at mange kan søke om tilskudd til sin aktivitet og få det, legger hun til.

Hun peker på at regjeringen har gjort viktige prioriteringer i forslaget til statsbudsjettet for å redusere forskjellene i samfunnet og spesielt det som omhandler barn og unge.

På tross av redusert pengebruk har regjeringen likevel gjort prioriteringer for å sikre sosial omfordeling og å bedre hverdagsøkonomien.
På tross av redusert pengebruk har regjeringen likevel gjort prioriteringer til frivillige lag og organisasjoner som jobber med inkludering av barn og unge.

Reduserer geografiske og sosiale forskjeller

– Det er et statsbudsjett i en spesiell tid med krig i Europa. Vi har en dyr tid i Norge for mange, og usikkerhet og utrygghet i befolkningen. Da har det vært viktig for regjeringen å styre pengene slik at det ikke fører til mer utrygghet og økende rente, og at vi også klarer å redusere de geografiske og sosiale forskjellene, utdyper hun.

Hun viser til at i et budsjett hvor pengebruken reduseres med 18 milliarder har regjeringen likevel gjort viktige satsinger for å sikre den sosiale omfordelingen og trygge hverdagsøkonomien.

Dette er noen av forslagene til statsbudsjettet:

 • Maksprisen på barnehager reduseres til 3.000 kroner i måneden.
 • Det blir gratis barnehage for alle familier som har tre barn i barnehagen samtidig.
 • I levekårsutsatte områder styrkes bemanningen i barnehagene med 80 millioner kroner, og 15 millioner kroner til skoler.
 • SFO-ordningen videreføres.
 • Det blir feriepenger på arbeidsavklaringspenger og dagpenger.
 • Stipendene fra lånekassen øker.
 • Egen ungdomsgaranti for å få unge under 30 år i jobb for når det gjelder å forebygge fattigdom betyr arbeid og inntekt svært mye.
 • Med tanke på omfordeling blir det skattelette for dem som tjener under 750.000 kroner i året.
 • Egen satsing på helsefeltet med 115 millioner kroner til helse og psykiatri, inkludert satsing på helsestasjoner og skolehelsetjenesten.
 • Til frivillige organisasjoner øker momskompensasjonen til to milliarder kroner, da mange av de frivillige organisasjoner arbeider inn mot barn og unge spesielt, noe som betyr at pengene rekker lenger og flere kan få hjelp.
 • Barnetrygden legges om. Enslige forsørgere får en økning i barnetrygden ved at særfradraget som enslige forsørgere har fått blir avviklet, og hvor pengene i stedet legges på barnetrygden.