Om oss

Blå Kors Lade Behandlingsenter tilbyr tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer og spillavhengighet. Dette betyr at vi utfører behandling på spesialistnivå.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. All behandling bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har et potensial til å få til både vekst og utvikling. Det er flere veier inn i avhengighet og mange veier til forandring.

Nedenfor kan du lese mer om våre behandlingstilbud. Ta kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning til hjelp og behandling.

Aktuelt

Les mer fra Blå Kors