Når gaming blir et problem i familien

Blå Kors Poliklinikk i Oslo så et behov for et tilbud for ungdom og familier som opplever at gaming blir problematisk på en eller annen måte.

Gaming kan gi glede, sosial tilhørighet og læring. De aller fleste som gamer klarer å balansere det med andre, og viktigere ting i livet. Men noen opplever et problematisk forhold til spilling.

Gaming er ikke lenger en hobby

– Noen ganger opplever ungdommen selv gamingen problematisk, og i andre tilfeller er det familien rundt som kjenner på problemet. I slike tilfeller er det vanskelig for ungdommen og familien å prate sammen på en god måte, forteller psykolog og prosjektleder for «Spill Sunt», Malin Wuttudal.

«Spill Sunt» via Blå Kors Poliklinikk ble startet opp i mai 2019, med støtte fra Extrastiftelsen.
Det tilbys samtaler med ungdom mellom 16 og 21 år, og de berørte familiemedlemmene. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Malin Wuttudal, psykolog og prosjektleder for «Spill Sunt». Hun har besøkt forskjellige videregående skoler og diverse ungdomsarenaer, som har bekreftet behovet for tilbudet. Foto: Steinar Glimsdal

– Når blir gaming problematisk?

– Generelt kan vi si at gaming blir problematisk hvis det går utover andre aktiviteter man gjerne vil gjøre, eller hvis gaming blir eneste måte å kjenne glede og sosial tilhørighet på. Det vil være ulike grunner til at det blir problematisk for den enkelte.

– Ofte er situasjonen sammensatt, og handler om mer enn selve spillingen. På et eller annet vis handler det som regel om at det er noe annet i livet som kjennes kjipt eller vanskelig, forteller Wuttudal.

– Hvordan kan samtaler hjelpe?

– Møtene med ungdommen og familien vil handle om å utforske hvordan og hvorfor gaming har blitt problematisk, og å finne ut hva hver enkelt trenger støtte til. For ungdommen kan samtalene handle om å finne en balanse mellom gaming og resten av hverdagen.

– Og hvordan de kan få det bedre i livet generelt. For familien kan det handle om råd om gaming og hjelp til å prate sammen på en hensiktsmessig måte, slik at de kan få det bedre som familie.

– Hva er målet med prosjektet?

– Jeg ønsker at ungdommen og deres og familier raskt får hjelp når gaming oppleves problematisk, slik at vi kan bidra til å støtte samholdet i de nære relasjonene rundt ungdommen, forebygge ytterligere utenforskap og frafall fra skole og jobb. Vi ønsker at tilbudet skal hjelpe ungdommen og familiene med å finne en balanse i livet som de trives med.

Hun understreker at det bare er å ta kontakt hvis du selv eller noen du kjenner har et problematisk forhold til gaming:

– Sammen finner vi ut hvordan vi kan samarbeide, for at du kan få det bedre, råder Wuttudal

Kontaktinformasjon til «Spill Sunt»:

Senest oppdatert: 6. October 2020

Was this helpful?