Bruk av logo og grafisk profil

Den visuelle profilen skal være med på å styrke kjennskapen til Blå Kors og å gi et enhetlig, gjenkjennelig og solid bilde av Blå Kors-arbeidet utad.

Virksomheter i Blå Kors kan velge å bruke den rene Blå Kors-logoen, eller et tilnærmet enhetlig logomerke hvor «Blå Kors» står øverst og virksomhetsbetegnelsen står under streken.

Her kan du laste ned gjeldende logoer.

Grafisk designhåndbok finner du her.

Det er markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors som er ansvarlig for grafisk profil. Trenger du praktisk hjelp kan du ta kontakt med informasjonssjef eller grafisk designer.