Organisasjon

Generalforsamlingen er Blå Kors sitt øverst organ og møtes annet hvert år. Her behandles blant annet budsjett og strategisk plan.

Blå Kors Norge ledes av landsstyret, som blant annet tilsetter generalsekretær.

Generalsekretær har det operative ansvaret for Blå Kors Norge.

Medlemmer av Blå Kors landsstyre for perioden 2020-2022 (etter at gjenvalgt landsstyreleder, Trine Stensen, ble ansatt som generalsekretær i Blå Kors):

Reidar Andestad (landsstyreleder), Molde
Geir Riise (nestleder), Oslo
Dagfinn Edvardsen, Gran
Knut Refsdal, Moss
Ida Margrethe Skard, Oslo
Christian Sohlberg, Oslo
Heidi Tangstad, Alta
Camilla Brox, Fredrikstad
Tonje Haugjord Refsnes (BKU-representant), Kristiansand

Vararepr:
Kjersti Egenberg, Stavanger
Hanne Linaker, Bardu
Heidi Westborg Steel, Oslo