Visjon, verdier og strategi

Våre verdier:

  • Medmenneskelighet
  • Verdighet
  • Egenkraft
  • Kvalitet

Blå Kors sitt verdigrunnlag

Vi arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen. Blå Kors har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Vi arbeider også med forebygging på individ- og samfunnsnivå.

I Blå Kors mener vi at den enkelte selv har kraft til å håndtere utfordringer og ta ansvar for eget liv. Vi støtter mennesker i deres prosesser for bedre livsmestring.

Blå Kors ønsker å være en brobygger mellom mennesker og aktuelle hjelpeinstanser, mellom ulike fag og profesjoner og mellom frivillige og ansatte. Vi engasjerer oss for at den enkelte skal få rett hjelp til rett tid.

Arbeidet i Blå Kors skal holde høy kvalitet. Vi forholder oss til hele mennesket gjennom vår søken etter mening og sammenheng i livet og våre fysiske, psykiske og sosiale behov.​​

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon. Oppgaven vår er å utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet i praksis, slik vi har gjort i over hundre år.

Strategi

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2018-2022 ble vedtatt under generalforsamlingen i Bærum i mai 2018. Den gir retning for organisasjonen inn i kommende fireårsperiode fram til generalforsamlingen i 2022.

Strategisk plan 2018-2022

Vedtektene for Blå Kors Norge ble sist revidert under generalforsamlingen i 2020.