Visjon, verdier og strategi

Våre verdier:

 • Medmenneskelighet
 • Verdighet
 • Egenkraft
 • Kvalitet

Vårt verdigrunnlag:

Medmenneskelighet: Vi ser hele mennesket, muligheter så vel som utfordringer. I et samfunnsperspektiv representerer vi dem som er berørt av skadevirkninger av alkohol, rus og avhengighet.

Verdighet: Vi møter menneskene rundt oss som likeverdige. I alle møter med mennesker anerkjenner vi deres verdighet og viser den enkelte en uforbeholden respekt. Blå Kors bygger på et kristent menneskesyn som legger vekt på menneskets ukrenkelige verdi.

Egenkraft: Vi har tro på at det enkelte menneske selv har kraft til å håndtere utfordringer og til å gjøre endringer i eget liv. Vår rolle er å gi støtten som trengs for at den enkelte skal kunne ta i bruk sine egne ressurser.

Kvalitet: Arbeidet vårt holder høy kvalitet. Vi støtter oss til både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap, og sørger for at den samlede kompetansen kommer menneskene vi arbeider for til gode.

Noen viktige begreper og hva vi legger i dem

 • Diakoni

  «Diakoni» kjennetegnes av nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet. Arbeidet er sosialt drevet av trosbaserte organisasjoner eller kirkesamfunn.

 • Tverrkirkelig forankring

  Blå Kors har en tverrkirkelig forankring med ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner som medlemmer (eiere).

 • En åpen organisasjon

  I Blå Kors tar vi menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov på alvor. Organisasjonen er åpen for alle som ønsker å bidra – uavhengig av sosial status, hudfarge, kjønn, seksuell legning og livssyn. Vi møter mennesker med akutt behov for hjelp og livsmestring, så vel som mennesker på søken etter mening i livet.

 • Å fremme rusfrihet i samfunnet

  I vår formålsparagraf heter at vi «fremmer rusfrihet i samfunnet». «Rusfrihet» betyr i denne sammenheng ikke nødvendigvis et samfunn som er totalt fritt for rusmidler, men et samfunn med frihet fra skadevirkninger fra alkohol, rus og avhengighet.

Blå Kors’ strategiske plan

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2022 – 2028 ble vedtatt under generalforsamlingen i juni 2022.