Bedriftssamarbeid og bærekraft

Vi kan ikke forandre alt, men alle kan gjøre noe. Ved å støtte Blå Kors sitt arbeid er din bedrift med på å gi flere barn og unge en tryggere oppvekst.

Hvert år møter vi over 14 000 personer som direkte eller indirekte er utsatt for skadevirkningene av avhengighet og fattigdom.

Bedriftenes støtte går direkte til dette arbeidet, med spesiell fokus på barn og unge som opplever denne utryggheten hver eneste dag.

Tusen takk for at dere er med på å holde dørene åpne til våre tilbud 💙

Det er også mulig å gi en gave på vår gavekonto 3201 52 74165

Våre annonsører bidrar til at vi kan nå flere mennesker med nødvendig hjelp og støtte.

VÆR MED Å GI BARN EN TRYGGERE OPPVEKST

Mange barn og unge blir sviktet i sin barndom. Deres støtte er med på å gi en tryggere oppvekst, og nødvending hjelp når oppveksten har vært utrygg.

Tilbud i ferie og høytider for barn, unge og familier

For familier som sliter er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors Ferier og mange av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

Blå Kors arrangerer også hvert år minJul i de største norske byene som gir en varm og trygg julaften hvor det er godt å være sammen. Støtten går blant annet til arrangementer og julegaver på juleaften.

Hjelp og støtte til sårbare barn familier

Blå Kors har flere virksomheter som jobber med å styrke familier som har hatt store utfordringer tett på livet.

En av disse er Blå Kors Barnas Stasjon for familier i vanskelige livssituasjoner, med minst ett barn i alderen 0-14 år. Tilbudet, som er gratis, gir trygghet og omsorg til barn og voksne i form av faglig veiledning, fellesskap og aktiviteter.

Veiledning og samtaler for barn og unge som har vokst opp hjem med rus og alkohol

Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Blå Kors Kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

I tillegg har Blå Kors andre behandlingstilbud som jobber med unge mennesker som indirekte eller direkte er berørt av avhengighet.

Samtaler for barn og unge som er utsatt for mobbing eller på annen måte sliter

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tjeneste for mange unge opplever store utfordringer i en hverdag.

Ta gjerne kontakt for en samtale

Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften og forskning viser at de fleste ansatte ønsker å være en del av noe større.

Blå Kors vil derfor i den grad det er mulig skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens bærekraftstrategi. For samarbeid skal gi begge veier.

Vi ønsker at samarbeidet med Blå Kors skal skape verdier og utvikling for den enkelte bedrift. FN’s bærekraftsmål gir god informasjon om dette arbeidet, der Blå Kors berører mange av målene direkte og indirekte.

Ønsker dere mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid og hvordan dette kan implementeres i din bedrifts CSR arbeid? Ta mer enn gjerne kontakt med fundraisingssjef Anne Kjersti Kværner.

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Fakta om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.