Din gave går til:

Små og store som spiller spill sammen på et bord

Støtte og hjelp til utsatte familier

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt. Men å være en trygg og god voksen er ikke alltid like lett. Mange foreldre selv kan ha hatt en vanskelig oppvekst med rus, fattigdom eller psykiske utfordringer.

Gjennom Blå Kors Barnas Stasjon får foreldre opplæring og råd til å takle foreldrerollen bedre. Vi gir helhetlig støtte til familier med barn i alderen 0 – 14 år. Tilbudet er gratis der hele familien får veiledning, måltider, aktiviteter og kurs.

Jente med ski som har vært med på Blå Kors sin ferie på Hovden. Hun smiler bredt.

Trygge ferier og høytider for barn og familiene deres

For familier som sliter er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors Ferier og andre av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

Blå Kors arrangerer også hvert år minJul i de største norske byene som gir en varm, trygg, og innholdsrik julaften hvor fellesskapet er i fokus.

Ungdommer som sitter  i gruppe og får veiledning

Støtte og veiledning til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

Når barndommen har vært preget av utrygghet er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til ungdom og unge voksne som har vokst opp med foreldre med alkohol eller andre rusproblemer. Blå Kors Kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

I tillegg har Blå Kors andre behandlingstilbud som jobber med unge mennesker som indirekte eller direkte er berørt av avhengighet.

Dame som sitter foran en PC skjerm og chatter med en ungdom

Nasjonal chat-tjeneste med trygge fagpersoner

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tjeneste for mange unge opplever store utfordringer i en hverdag.