Forebygging

Blå Kors har stort fokus på forebygging. Her jobber vi på mange områder både gjennom informasjon og kampanjer, opplæringsmateriell og i konkrete prosjekter og virksomheter.

Våre tilbud

Les mer om forebygging