Tilstedeværende tenåringsforeldre kan redusere unges drikkevaner

Tenåringsforeldre med tenåring
Illustrasjonsbilde

En fersk studie viser en klar sammenheng rundt hvordan tenåringsforeldres bruk og holdning til alkohol, påvirker tenåringsbarnas drikkevaner.

Andelen unge som drikker har sunket; de drikker sjeldnere og blir i mindre grad fulle, viser en fersk studie for Norge, Finland og Sverige. Tallene er hentet fra ESPAD trend-database fra 1995-2015. Forskerne har nå sett på hva som kan være årsaken til at ungdom i de nordiske landene drikker sjeldnere. En av teoriene er at tilstedeværende foreldre reduserer unges drikkevaner.

Studien viser at i familier hvor de har klare regler og dialog om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Et godt råd er derfor å snakke med tenåringen om alkohol og ha klare regler.

Les også: Slik snakker du med tenåringen om alkohol

Plutselig en tenåring i hus

Tenåringsmamma Janne Talling er kjent fra NRK sin TV-dokumentar «Tenåringssjokket», der hun fortalte om den brå overgangen med en tenåring i hus.

Tenåringsmamma Janne Talling
– Det nytter ikke med pekefinger og straff, sier Janne Talling. Foto: Privat

Hun mener studien peker på en viktig faktor som tenåringsforeldre virkelig bør anerkjenne:

– Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om alkohol. Det finnes ingen fasit når det gjelder oppdragelse, dessverre. Du har jo kun din egen erfaring å spille på, forteller Janne Talling.

Hun har stor forståelse for at mange foreldre synes at det kan være vanskelig å ta samtalen om alkohol.

Ungdommen respekterer grenser hvis de forstår hvorfor.

Janne Talling

Åpen dialog fremfor pekefinger

– For oss har det vært et enkelt valg å ha nulltoleranse for illegale rusmidler, men når det gjelder alkohol kan det være litt mer utfordrende å ta praten. Selv er vi ikke avholdsmennesker, og vi drakk alkohol som tenåringer, sier Talling.

Hun understreker at hun ønsker at ungdommen avstår fra alkohol, men erfaringsvis overholdes ikke en slik regel. Det fører til at ungdommen lyver for foreldrene om hvor de er og hva de gjør.

– Det fungerer bedre med en åpen dialog, og at ungdommen får en forståelse for hvorfor foreldre er bekymret. Heller det enn pekefinger, og i verste fall fremstå som dobbeltmoralsk. Ungdommen respekterer grenser hvis de forstår hvorfor, mener Talling.

For henne har det vært viktigere at tenåringen tar telefonen når hun ringer enn nulltoleranse for alkohol.

Fakta om foreldres holdninger til ungdom og alkohol

  • 2 av 3  voksne er usikre på hvordan man skal snakke med ungdom om alkohol
  • 16 % synes det er greit å sende alkohol med 16-17-åringer på fest

Tall fra Ipsos befolkningsundersøkelse 2016

Vær ærlig og møt ungdommen med dialog

Marit Bertheussen Røst fra Bodø, er enig med Talling i at man som forelder kan møte seg selv i døra når man tar alkoholpraten med barna.

Tenåringsmamma Marit B. Røst
Ikke mystifiser alkoholbruken eller prøv å skjule ditt eget forhold til alkohol. Ærlighet varer alltid lengst, sier Marit Bertheussen Røst. Foto: Privat

– Ungdommene synes det er urimelig at de ikke kan få drikke når vi selv har gjort det som unge. Dette må vi tåle å stå i. En feil som gjentas blir ikke mer rett, mener Marit B. Røst.

Hun har tidligere fortalt åpent i NRK om utfordringer ved å være mor til tenåringer.

Røst mener det er viktig med åpen dialog, og samtidig være tydelige på regler og hva som forventes. 

Røst mener foreldre må tørre å være kjipe, og stå i det selv om man er uenig med barna. I tillegg bør man være tilstede. Hun forteller at hun selv har droppet hyttetur, for å være hjemme og tilgjengelig dersom ungdommen skal på fest.

– De skal vite at vi følger med, sier Røst, som presiserer at man ikke skal drive med etterretning.

De må ha frihet, samtidig som de skal være trygge og vite at vi passer på dem. Vi er fallskjermen til ungdommene våre, presiserer bodøværingen.

Gode råd fra tenåringsmødre til tenåringsforeldre:

  • La barna forstå hvorfor du er bekymret
  • La barna vite at du er tilgjengelig når som helst
  • Ikke vær redd for å snakke med barna dine om alkohol
  • Ikke dra på hyttetur  hvis du vet det er en fest i byen
  • Ikke lag sanksjoner som ikke er gjennomførbare
  • Gi ungdommen frihet
  • Vær tydelig på regler og tør å være kjip

 

Snakk med tenåringen om alkohol

Det er vanlig å tenke at det vennene gjør er mest viktig. Undersøkelser viser faktisk at når det kommer til alkohol, er det foreldrene som er den viktigste påvirkningsfaktoren.

Foreldre har altså en unik posisjon til å påvirke sine barn, og dytte dem i riktig retning. Men, det kan oppleves som lettere sagt enn gjort.

Når tar du samtalen første gang?

Det er aldri for tidlig å snakke med barna om alkohol. Jo oftere og mer naturlig du snakker med barnet ditt om alkohol, jo lettere blir det for dere begge. Ved å ha en åpen dialog signaliserer du til barna dine at dette er noe som ikke er farlig å snakke om. Det er viktig å være åpen, ærlig og lyttende i møtet med ungdommen.

Når spørsmålene om alkohol kommer

Sørg for at det er nettopp deg barnet ditt kommer til med spørsmålene sine. Sannsynligheten for at det skjer, øker ved at du er forberedt, ærlig, interessert og lytter.

Det er helt ok å møte spørsmål fra ungdom med svar som «jeg vet ikke», eller «dette synes jeg er vanskelig å snakke om», eller «kan jeg tenke litt på det og komme tilbake til deg»? Du trenger ikke å være den som har alle svarene. Du skal jobbe for å beholde posisjonen som den voksne, som ungen din kommer til med spørsmål.

Som forelder kan du være med på å gjøre en forskjell. Tenåringer bryr seg om hva foreldre sier – selv om det ikke alltid virker sånn. Du er viktigst, uansett!

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Hvordan ta samtalen med ungdommen om alkohol?
Senest oppdatert: 18. August 2020

Was this helpful?