– Vi har ingen liv å miste

I romjulen hadde vi hele 40 prosent ubesvarte henvendelser. I januar har vi mange dager vært oppe i 60 prosent. Dersom vi hadde hatt mer penger kunne vi ha hjulpet flere. Tjenesten redder liv!

Veldig mange unge går og bærer på tunge tanker og følelser alene. Det å snakke om ting tidlig tror vi kan være med på å forebygge slik at ikke ting blir verre senere. Det er sjelden at ting blir bedre av seg selv, så det å sette ord på det som er vanskelig gjør ofte at ting blir litt lettere.

SnakkOmPsyken.no er en helt anonym chat-tjeneste som bemannes av voksne fagpersoner. Alle som jobber på Blå Kors Chat-senter har relevant utdannelse som gjør at alle som kontakter oss blir ivaretatt på en god måte.

Tjenesten SnakkOmPsyken.no er ekstra viktig fordi det vanlige hjelpeapparatet ikke klarer å imøtekomme unge som har tatt mot
til seg for å snakke om det som er vanskelig.

Hilde Olsen, klinisk sosionom, Blå Kors Chat-senter

Mange som chatter med oss kjenner på en følelse av at noe ikke er riktig, kanskje de har hodepine, sover dårlig, har vondt i magen, kjenner på mange triste og vonde følelser. Noen driver også med selvskading eller har selvmordstanker. Alt dette kan de snakke om på SnakkOmPsyken.no.

Det er krevende å slippe noen inn der hvor man er sårbar, så vi vet at de som tar kontakt med oss er modige. Derfor bruker vi god tid på å snakke med de som tar kontakt, og de blir tatt på alvor. Vår utfordring er å klare å besvare alle henvendelsene og til det trenger vi økte midler for å kunne øke bemanningen og utvide åpningstidene.

Selv om det er flere og flere som snakker om psyken det siste året,
er det fremdeles veldig tabubelagt. Jeg tror kanskje det er lurt
at flere som snakker og står frem.

Aurora Solberg, Grim ungdomsskole
.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Støtt arbeidet! Send BK HÅP til 2210 (kr 100) eller VIPPS valgfritt beløp til 13130.

Fakta: SnakkOmPsyken.no

  • SnakkOmPsyken.no er en nasjonal tjeneste fra Blå Kors Chat-senter
  • Tjenesten ble lansert 10. oktober 2019 og har hatt nærmere 3.000 henvendelser til nå
  • 80 prosent av henvendelsene har ikke tatt kontakt tidligere
  • 30 prosent av henvendelsene er fra gutter
  • De fleste som kontakter oss er mellom 13-16 år
Senest oppdatert: 18. August 2020

Was this helpful?