Aglo barnehage i naturskjønne omgivelser på Skatval i Trøndelag.
Aglo barnehage i Stjørdal sentrum

Aglo barnehager

Aglo barnehager består av to barnehager i Stjørdal kommune i Trøndelag. Det er Aglo barnehage, Eventyrhuset på Skatval og Aglo barnehage, Sentrum i Stjørdal.

I Aglo barnehage ser vi både enkeltbarnet og gruppa og hva de er opptatt av. Ut i fra barnas interesser velger den enkelte avdeling tema som de som de fordyper seg litt i. Noen ganger blir det små prosjekter, men hvis barna viser stor interesse kan det bli langvarige prosesser vi jobber med.

Etter at det kom ny rammeplan i 2017 har personalet brukt mye tid på å sette seg inn i den og implementere den i hverdagen. Vi legger til rette for aktiviteter på barnas vilkår. Det betyr at det fysiske miljøet skal innby til leik og aktiviteter både ute og inne. Leken får gode vilkår når den får utvikle seg i et dynamisk samspill mellom barna og omgivelsene. Det viktigste vi kan gjøre er å se. Se hva barna er opptatt av og hva de opplever som meningsfullt. Det vi ser skal være retningsgivende for hvordan vi legger til rette for lekens vilkår og utvikling.

Visjonen vår:
Med hjerte, kunnskap og kraft
skaper Aglo barnehage muligheter
for mestring og mening
.