Besøk i resepsjonen til Blå Kors Poliklinikk Oslo. Foto: Marcel Lelienhof

Blå Kors Øst

Blå Kors Øst tilbyr tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Som andre tilbud innen spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning for å motta tjenester fra oss. Henvisning kan du få ved å henvende deg til for eksempel fastlegen, eller hvis du har en kontakt hos Nav.

Blå Kors Øst er 1 av 5 virksomheter i Blå Kors Divisjon Behandling, og består av 3 behandlingsinstitusjoner som arbeider på oppdrag fra Helse Sør-Øst:

Blå Kors Behandlingssenter Eina holder til på Innlandet i Vestre Toten, og har 30 langtids-døgnplasser.
Blå Kors Behandlingssenter Slemdal holder til i Oslo, og har 20 langtids-døgnplasser.
Blå Kors Poliklinikk Oslo holder til i Blå Kors-bygget i Storgata, og har tilbud på dagtid.

Døgninnleggelse

Ved døgninstitusjonene på Eina og i Slemdal arbeides det med kartlegging av ulike livsområder og utfordringer slik at vi kan jobbe sammen under behandlingsoppholdet med det som er viktig for deg.

Samtaler på dagtid

Blå Kors Poliklinikk Oslo har avtale om 6300 årlige polikliniske konsultasjoner. Her blir pasienter ikke innlagt, men kommer til jevnlige samtaler med behandler. Problemstillinger vi arbeider med er alkohol-, rusmiddel- eller spillavhengighet. Er du pårørende til noen med avhengighetsproblematikk, har vi også ulike tilbud til deg.

Besøksadresse: Blå Kors Øst, Storgata 38, 0182 Oslo.